Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Geografia mitologiczna

Praca naukowa Streszczenie   według:cytrynotrynka    
ª
 
Większość mitów greckich rozgrywa się w miejscach rzeczywiście  do dziś  istniejących, co ciekawe  jednak nie wszystkie on  znajdują się w Grecji. Właściwie poza Hadesem  oraz poza  Atlantydą, wszystkie lokalizacje akcji mitologii można odwiedzić nawet  i dziś. Przykładem  najlepszy, mogą być chociażby Ateny, które przyjęły  zreszytą swoją nazwę od imienia córki Zeusa-ateny. Wydarzenie to miało miejsce danwo bo już  ponad dwa tysiące lat przed naszą erą. Od tamtych  już czasów Ateny były  bardzo ważnym centrum
kulturalnym Grecji a takze  i europy. To tam  włąśniue mieściły się Akropol i Panteon,ktore późneij był yzap rzykąłd dlai nncyh krajó ii nnych zbaytów, przykąłdoow partenon na panteon . Ateny toczyły  wtedy takze zaciekły bój o dominację polityczną  wraz ze Spartą,która słyneła z   barzdo odbrego wojska. To tu  też urodził się oraz  władał Tezeusz, to także stąd  miedyz innymi Dedal wyruszył na dwór króla Minosa, gdzie on  
zaprojektował swój  słynny labirynt
najstarsz aświątynai grecka meisci sie podobno w delfach,. delfy to też meisjc e unikalne,gdyz ządna    mnei jczy barzdeij istitan decyzja dla państwa czy życiap arywtanego tych najwieskzyh czyl iwąłdćów it ip nei mogłą zapać  ebz wczesneijszej konmsultacji z wyrocznią/.  do najbarzdiej znnaych grodó natomiast należy góra  olimp.   dziś jest to teren,k tóry  jest połozony pomiędzy  salonikami a macedonią.  w tym oto meisjcu meiskzlai bogowie, oczywisćie gdziei ch  najwazneisjzym bogiem był zeus inaczej bóg bogó czasmeo ktreślany wn iektócyh wresjachp rzede wsytzski mwm itologii parandowskiego mianem dzeus. inne znane  miejsce to  rodos,  które byoło określane  jako meijsce, gdzie barzd opachnei różami.

Opublikowano dnia: 06 października, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.