Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Mitologia I Literatura Antyczna>Wojna Peloponeska - Przyczyny i skutki

Wojna Peloponeska - Przyczyny i skutki

książki Streszczenie   według:Lictotum     Autorzy: Sokrates; LICTOTUM
ª
 

Wykład XXVII

WOJNA PELOPONESKA

►CZYTAJ DALSZĄ CZEŚĆ WYKŁADU
o Starożytnych Atenach
KLIKAJĄC NA LINKI PONIŻEJ WYKŁADU !!!
Zaprasza Serdecznie :)


Te wszystkie zjawiska są wynikiem aktów porozumienia między ludźmi opisywane przez starsze pokolenie Sofistów. Nie mają one swoich pozaludzkich wzorców, modeli, ale już następne pokolenie Softów już to zmieni. Najmłodsze pokolenie czyli:

PRODIKOS Z KEOS, HIPPIASZ Z ELIDY, ANTYFONT Z ATEN, KALIKLES, TRAZMACH Z CHALCEDONUT

To są imiona, z którymi będziecie się, na co dzień stykać w dialogach platońskich. Drugie pokolenie Sofistów nie jest drugim pokoleniem sensu stricte, jest może starsze o pół pokolenia od Protagorasa czy Gorgiasza. To jest okres, w którym jeśli chodzi o politykę dzieje się w Atenach bardzo wiele.

Trudne czasy WOJNY PELOPONESKIEJ, stałe walki między partią zwolenników wojny, a partią zwolenników pokoju nasiliły się zwłaszcza po śmierci Peryklesa, który umarł na dżumę, która to epidemia spustoszyła ludność Aten.

Stałe spory i polemiki doprowadzają do właściwie dwóch zamachów stanu - 413 i 411 r. w Atenach - kiedy zostaje na krótko obalona demokracja i wprowadzone zostają rządy oligarchiczne, po to żeby w wyniku kolejnego zamachu stanu demokracja ateńska powróciła, by trwać do roku 404. W 404 r. Ateny ponoszą klęskę w wojnie peloponeskiej i to jest klęska polityczna.


CZYTAJ DALSZĄ CZEŚĆ WYKŁADÓW O SOFISTACH

- GENEZA PRAWA - SOFIŚCI -

KLIKAJĄC NA LINK PONIŻEJ !!!

Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.