Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Mitologia I Literatura Antyczna>Liryka, epika, dramat - rodzaje lirerackie i ich rodowody

Liryka, epika, dramat - rodzaje lirerackie i ich rodowody

artykułu Streszczenie   według:Aave3     Autor : Beata Drabik
ª
 

Rodzaje i gatunki literackie


Liryka – od gr. lyrikos, pochodzącego od liry. Poezja liryczna wywodzi się bowiem z muzyki wykonywanej na lirze, wywodzi się z obrzędów religijnych, zaklęć magicznych i modlitw. Wyraża emocje i wewnętrzne przeżycia podmiotu lirycznego, który wypowiada się w postaci monologu.

Gatunki liryczne to: anakreontyk, dytyramb, elegia, epigramat, epitafium, epitalamium, fraszka, hymn, limeryk, madrygał, oda, pieśń, psalm, sielanka, sonet, tren


Epika – to jeden z trzech podstawowych rodzajów literackich. Wywodzi się ona z różnych form ludowej twórczości ustnej, takich jak: mity, baśnie, legendy. Budowa utworu epickiego jest dwudzielna: składa się na nią fabuła (zdarzenia powiązane związkami przyczynowymi) i narracja.

Gatunki epickie: powieść, nowela, epos, opowiadanie, baśń, legenda, satyra, pamiętnik


Dramat – to jeden z trzech rodzajów literackich, obejmujący utwory do wystawienia na scenie, ma charakter fabularny, dominuje w nim dialog. Dramat ma swój początek w obrzędach religijnych, przede wszystkim ku czci Dionizosa, przyjmuje się, że wykształcił się z dytyrambu.

Jako utwór literacki dramat charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest tworzony w celu realizacji scenicznej, jednak występują też dramaty niesceniczne, których autorzy skupili się bardziej na rozbudowie samego tekstu. Ale i te granice są płynne: na początku uważano dramaty romantyczne za niesceniczne, podczas gdy dziś Dziady Adama Mickiewicza to jeden z najczęściej wystawianych dramatów.

Współczesny dramat zbudowany jest z aktów, które dzielą się na sceny i odsłony.


Gatunki dramatu: komedia, tragedia, dramat właściwy, dramat romantyczny, dramat szekspirowski
Opublikowano dnia: 05 listopada, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.