Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Dziady cz. III

książki Streszczenie   według:blade506     Autor : Adam Mickiewicz
ª
 
Konrad - Bohater Romantyczny

Konrada poznajemy w prologu. Jest więźniem przetrzymywanym w klasztorze ojców bazylianów przerobionym na więzienie. W celu na murze, po łacinie, pisze : "Tu umarł Gustaw, narodził się Konrad". Tym samym jednoczy się z bohaterem II i IV części Dziadów oraz dołączonego do nich wiersza Upiór.

Gustaw to romantyczny kochanek. Z powodu nieszczęśliwej miłości popełnił samobójstwo. Nie mamy jednak pewności, czy rzeczywiście targnął się na swoje życie i jest upiorem, czy popełnił jedynie symboliczne samobójstwo i jest zrozpaczonym człowiekiem. Gustaw to bohater typu werterowskiego, zarażony chorobą wieku, odczuwający ból istnienia. Symbolicznym napisem na murze przemienia się w Konrada.

Konrad jest poetą, bojownikiem o sprawę narodową. W imię wolności narodu może zdobyć się na najwyższe poświęcenie, nawet wystąpienie przeciwko Bogu. W Wielkiej Improwizacji domaga się od Boga "rządu dusz", by lepiej zorganizować świat. W scenie trzeciej ksiądz Piotr odprawia nad nim egzorcyzmy - przed potępieniem ratuje Konrada miłość do ojczyzny. W scenie Pan Senator ksiądz Piotr przepowiada mu daleką podróż w nieznaną krainę. W Nocy dziadów Guślarz widzi go w kibitce pędzącej na Sybir. WUstępie możemy go rozpoznać w postaci Pielgrzyma.

Cechy Konrada jako bohatera romantycznego :

 • - Przeżywa nieszczęśliwą miłość do Maryli - popełnia samobójstwo z miłości.
 • - Zachodzi w nim przemiana zaznaczona zmianą imienia z Gustaw na Konrad.
 • - Patriota - Walczył przeciwko caratowi, jest z tego powodu prześladowany.
 • - Postać tajemnicza - nie znamy jego przyszłości, a przeszłość nie jest jednoznaczna.
 • - Wielka indywidualność - Poeta obdarzony niezwykłą wrażliwością.
 • - Buntownik - bunt prometejski w imię wolności ojczyzny.
 • - Postać tragiczna - Bóg nie odpowiada.
 • - Rozdarty wewnętrznie - z jednej strony pogardza maluczkimi, z drugiej strony walczy w ich imieniu.

Męczeństwo Młodzieży Polskiej

We wstępie do dramatu Mickiewicz przypomina wypadki, które wydarzyły się w Wilnie w latach 1822 - 1823. Poeta opisuje zakrojone na szeroką skalę prześladowania młodzieży przez władze rosyjskie. Cierpienie to interpretuje jako wzniosły przykład cierpienia narodu. Odnajduje w nich źródła biblijne.

Młodzi ludzie to patrioci zaangażowani w walkę narodowowyzwoleńczą, prześladowani przez carat.

Aresztowanie i uwięzienie filomatów i filaretów ( scena więzienna )

 • - Aresztowani nie znają przyczyn zatrzymania.
 • - Więźniowie nie mają możliwości obrony, gdyż oskarżycielem, sędzią i katem jest ta sama osoba.

Wywożenie młodzieży ze Żmudzi na Sybir ( opowiadanie Sobolewskiego)

 • - Sobolewski wracając z przesłuchania, widział, jak wywożono gimnazjalistów, schował się za słupem i wraz z tłumem obserwował wyprowadzanych. Widział Janczewskiego - wychudł, zmienił się, ale wyszlachetniał ( cierpienie uszlachetnia ). Widział Wasilewskiego, który na wskutek tortur zmarł, gdy go wyprowadzali. Widział także 10 - letniego chłopca, który skarży się, że kajdany kaleczą mu nogi i nie jest w stanie udźwignąć ciężaru.

Historia Cichowskiego ( Salon Warszawski - opowiadanie Adolfa )

 • - Porwany bez informowania rodziny.
 • - Przetrzymywany w celi kilka lat.
 • - Torturowany psychicznie i fizycznie.

Historia Rollinsona ( Pan Senator )

 • - Do Senatora przybywa niewidoma matka ( Pani Rollinson ) z prośbą o uwolnienie syna, który został zatrzymany bez podania przyczyn.
 • - Był torturowany.
 • - Został doprowadzony do granic wytrzymałości ( próba samobójcza ).

Lecz mimo prześladowań młodzież się nie poddaje, a świadczy o tym pieśń zemsty Konrada, bajka Żegoty, piosenka Feliksa, gest i słowa Janczewskiego oraz upór i wytrwałość.

Młodzi ludzie buntują się. Konrad jako romantyczny Prometeusz, odczuwa cierpienie całego narodu i w imię miłości do ojczyzny występuje przeciwko Bogu ( Wielka Improwizacja ).

W ukazywaniu cierpienia mlodych ludzi Mickiewicz posłużył się stylizacją biblijną. Jej wykorzystanie pozwoliło ukazać historię jako przejaw boskiego planu.

Elementy stylizacji biblijnej w utworze :

 • - Niewinna ofiara - młodzież polska prześladowana przez cara.
 • - Niezawinione cierpienie - Tomasz Zan chce wziąć całą winę na siebie, by uratować przyjaciół.
 • - Śmierć Wasilewskiego - ukrzyżowanie.
 • - Bajka Żegoty - odwołanie do przypowieści o siewcy.
 • - Zestawienie dwóch wydarzeń : wywożenia młodzieży z podniesieniem w kościele.

Obraz Społeczeństwa

Obraz społeczeństwa najpełniej charakteryzują słowa Wysockiego wypowiedziane na zakończenie scenySalon Warszawski :

"Nasz naród jak lawa, Z wierszchu zimna i twarda, sucha i plugawa, Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi; Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głebi".

"Wewnętrzym ogniem" nazywa Wysocki mlodych ludzi, patriotów, poświęcających się dla ojczyzny. Warstwa "sucha i plugawa" natomiast to arystokraci - kosmopolici i zdrajcy ojczyzny.

Negatywne postawy wobec ojczyzny możemy znaleźć w scenie Salon Warszawski. Są to damy, oficerowie oraz urzędnicy, którzy rozmawiają po francusku, nie znają i nie chcą znać historii Polski i literatury polskiej, interesują się jedynie balami i życiem towarzyskim, nie widzą prześladowań młodzieży, a Nowosilcow jest dla nich człowiekiem, który świetnie organizuje bale. Również negatywne powstawy wobec ojczyzny w scenie Salon Warszawski pokazują literaci, którzy nie piszą o współczesnych wydarzeniach, nie ukazują w dziełach cierpienia, gdyż twierdzą, że Polacy lubią sielanki oraz w większości są zwolennikami klasycyzmu.

Negatywne postawy wobec ojczyzny możemy znaleźć również w scenie Pan Senator, gdzie uczestnikami balu są kosmopolici, którzy przedkładają zabawę nad poczucie narodowej godności, oraz zdrajcy tacy jak Pelikan, Doktor, którzy dla tytułów, urzędów i pieniędzy zaprzedali się caratowi, to oni podpowiadają Nowosilcowi jak pozbyć się niewygodnego więźnia Rollinsona, ale spotyka ich za to boska kara.

Cechy Dramatu Romantycznego na Przykładzie Dziadów

Odrzucenie zasady trzech jedności:

 • - Miejsca - Akcja rozgrywa się w różnych miejscach ( W Wilnie, Warszawie, Lwowie ).
 • - Czasu - Akcja utworu trwa rok, rozpoczyna się 1 listopada, a kończy w dzień zaduszny.
 • - Akcji - W dramacie nie ma akcji, każda scena ma odrębną tematykę i własny dramatyzm.

Mieszanie konwencji realstycznych i fantastycznych :

 • - Elementy realistyczne - postacie kreowane zgodnie z prawdopodobieństwem psychologicznym, opisy pomieszczeń.
 • - Elementy fantastyczne - Pozioma organizacja świata, gdzie strona prawa to dobro ( Anioły ), a strona lewa to zło ( Diabły ).

Mieszanie konwencji i kategorii estetycznych :

 • - Realizm - Scena więzienna.
 • - Groteska - Widzenie Senatora.
 • - Tragizm i Patos - Wielka Improwizacja.
 • - Komizm - Scena więzienna.
 • - Symbolizm - Widzenie księdza Piotra.
 • - Ludowość - Noc dziadów.

Mieszanie rodzajów literackich :

 • - Liryka - Wielka Improwizacja.
 • - Epika - Opowiadanie Sobolewskiego, Ustęp.
 • - Dramat - Salon Warszawski.

Występowanie bohatera romantycznego.


Luźna, otwarta kompozycja.


Opublikowano dnia: 23 marca, 2013   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.