Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Literatura Klasyczna>Zjawisko groteski w literaturze

Zjawisko groteski w literaturze

artykułu Streszczenie   według:Adrian2323    
ª
 

GROTESKA – kategoria estetyczna, mogąca występować w dziełach z różnych dziedzin sztuki, przejawiająca się w takim ukształtowaniu elementów utworu, że jest on odbierany jako absurdalny w zestawieniu z rzeczywistością i rządzącymi nią prawami. Zjawisko to licznie obserwujemy w literaturze polskiej. I tak:
- Gombrowicz w swoim dziele pt. “Ferdydurke” za pomocą groteski wyjaśnia pojęcie formy jawiącej się jako sposób kontaktowania się ze światem i ludźmi: my przybieramy maski, ludzie doprawiają nam gęby, przed którymi się bronimy, pragnąc zachować autentyczność, ale nie możemy uciec przed gębą, bo ona określa nasze miejsce wśród ludzi. Dzięki grotesce mamy też do czynienia z satyryczna wymową utworu: ośmieszenie, krytyka trzech środowisk
a) szkoły, służącej upupianiu młodzieży, pozbawianiu jej samodzielności i spontaniczności
b) pseudonowoczesnej rodziny, w której przypina się młodym kolejne gęby
c) konserwatywnego ziemiaństwa kultywującego skostniałe obyczaje
- Natomiast w utworze “Szewcy” Witkiewicza groteska służy ocenie współczesnego świata
a) przykłady groteskowych zestawień: język szewców, będący mieszaniną gwary, wulgaryzmów, języka propagandy i naukowego
b) absurdalne kreacje bohaterów pełnych kontrastów, pozbawionych psychologicznej motywacji zachowań
c) wykrzywiony, groteskowy obraz rzeczywistości, w którym tragizm i komizm uległy pomieszaniu i nie służą już wiarygodnej ocenie świata
- O groteskowości “Tanga” Sławomira Mrożka świadczy
a) odwrócenie podstawowych motywów i wyobrażeń człowieka np.. odwrócenie motywu konfliktu pokoleń, Eugenia i Eugeniusz zaprzeczają wyobrażeniu o babci i wujku
b) posługiwanie się przez pisarza parodią motywów literackich, gatunków i form obyczajowych
c) mieszanina tragizmu i komizmu w utworze, świat w stanie chaosu, rozbicia, upadku

Opublikowano dnia: 06 kwietnia, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.