Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Kordian. Przygotowanie

książki Streszczenie   według:Aave3     Autor : Juliusz Słowacki
ª
 
Przygotowanie

Akcja rozgrywa się 31 grudnia 1799 roku. w chacie czarnoksiężnika Twardowskiego położonej w Karpatach. Prawdopodobnie chodzi o Grotę Twardowskiego na Krzemionkach pod Krakowem. Sceneria ponura – skały, bezlistne bukowe lasy i „ciemność przerywana błyskawicami”. Na Łysej Górze spotykają się siły nadprzyrodzone. Szatan wraz ze swą świtą przygotowują dla Polski wodzów na zbliżające się stulecie. Wiek XIX ma być w ich zamierzeniu wiekiem zła. Z diabelskiego kotła wyłaniają się kolejno przyszli wodzowie. Na podstawie aluzji do ich nazwisk i biografii można ustalić, że są to:

Józef Chłopicki – dyktator w pierwszym okresie powstania listopadowego („Dajmy mu na pośmiewisko,/Sprzeczne z naturą nazwisko,/Nazwijmy od słowa ludu, /Kmieciów, czyli nędznych chłopów”)
Adam Jerzy Czartoryski, (prezes rządu powstańczego i minister spraw zagranicznych rządu powstańczego, nie chciał rozstrzygnięć militarnych „Dyjament w ogniu topnieje” i wierzył w działalność dyplomatyczną „(„Dajmy mu na pośmiewisko,/Sprzeczne z naturą nazwisko; /Ochrzcijmy imieniem Czarta.”)
Jan Skrzynecki – następca generała Chłopickiego, zachowywał postawę defensywną, cofając się jak rak – „Teraz z konstelacji raka..., Wódz! Chodem raka przewini.”);
Julian Ursyn Niemcewicz – sympatyk konserwatystów w czasie powstania listopadowego, autor „Śpiewów historycznych”(„Rzucić w kocioł Lachów dzieje”);
Joachim Lelewel – członek Rządu Narodowego o chwiejnych przekonaniach, historyk („Precz z tym sfinksem, co prawi zagadki (...) Niech w szkolarzów zasiewa ją tłumie, /Oplątaną w dziejowe wypadki”)
Jan Krukowiecki – ostatni wódz armii powstańczej, poddał Warszawę armii rosyjskiej („...to zdrajca!(...) on rycerzy ginących porzuci; / Z arki kraju wyleci jak kruk (...) Kraj przedany on wyda pod miecz”)
a także „wymuskani rycerze-ospalcy”. Wszyscy są ludźmi nieudolnymi, którzy mają doprowadzić do klęski powstania listopadowego. Scenę kończy ingerencja sił niebieskich. Archanioł prosi Boga o zmiłowanie nad Polską.
Opublikowano dnia: 27 lutego, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.