Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Literatura Klasyczna>Hymn o miłości – analiza i interpretacja

Hymn o miłości – analiza i interpretacja

Praca naukowa Streszczenie   według:cytrynotrynka    
ª
 
W pierwszym Liście  któery jest adresowany do Koryntian znajduje się tutaj mianowicie  jeden z najsławniejszych fragmentów Pisma Świętego -  aj etst o Hymn o miłości (1 Kor 13, 1-13). Utwór ten  zaś jest pieśnią pochwalną, a jest on także  jednocześnie swoistą definicją miłości. Tak więc  tutaj próbując zinterpretować ten oto  hymn, należy tutaj  w pierwszej kolejności zadać sobie  podstawowe,elementarne pytanie, o którą z miłości chodzi  tutaj Pawłowi. Agape, Philia czy też  Eros jest tematem jego wypowiedzi? Czy to rozróżnienie można jakkolwiek  w ogóle zastosować do miłości o której mówi  nam tutaj apostoł?
Z treści hymnu, a w szczególności  przede wsyztskim z rozdziału poprzedzającego go w Piśmie Świętym, możemy  tuitaj domyślać się, że  to chodzi o miłość, która jest  tutaj najwyższym darem, który ejst neizbędny  do pełnego korzystania z charyzmatów Ducha Świętego. 
Miłość jest tym „większym darem”, który może być  takze przecież udziałem każdego człowieka, jeśli się on o niego postara. To równocześnie  jest także wywyższenie każdego człowieka, które jest  przewyższające łaskę, jakiej dostępuje prorok czy  też kapłan
Okazuje się jednalk  bowiem, że wszystkie przymioty oirazt akze wsyztskie  uczynki pobożnych ludzi nic  wcale nie znaczą bez miłości, nawet  jeśli wiara góry przenosząca. Zauważmy tutaj , że wersety te wcale  one nie definiują miłości, ale tutaj  jedynie ukazują  się w jakim stosunku znajduje się ona  tu do innych wartości , które są ważne  dla pobożnego człowieka. Miłość ta  okazuje się  być niezbędną podstawą nie tylko do tego by być przewodnikiem
ludu, ale  takze  po to by złożyć prostą ofiarę.
Następne wersety również nie mówią  nam wprost, czym jest miłość, wymieniają  one jedynie szereg jej cech a są to : cierpliwość oraz łaskawość. 
Paweł nie tłumaczy nam jednak , do jakiej kategorii pojęć należy miłość, nawet  jeśli nie nazywa jednoznacznie jej przymiotów, za to mówi, jednak on nam  jak nie postępuje człowiek miłujący. Miłość przyjmuje  ona tu postać osobową: szuka, pamięta. Utwór ten ma zresztą  poza pochwalnym, również  i także dydaktyczny charakter, może  więc właśnie funkcja dydaktyczna  ona tu najważniejsza, szczególnie biorąc pod uwagę fakt to , że Listy św. Pawła w ogóle  wcale służą nauce. Kolejny  zaś fragment można odczytać, jako propozycję pewnej  okreslonej postawy ufności człowieka wobec  tutaj otaczającej go rzeczywistości.
Wszystko? To znaczy również  takzei  cierpienie, ból, utratę majątku  orazt akże rodziny,  przykłądowo . jak starotestamentalny Hiob? Albo moze tak  jak Maryja, mówiąca: „Niech mi się  jednak stanie według słowa twego”? Człowiek miłujący ufa drugiemu człowiekowi, ale takze  przede wszystkim Bogu, który włada jego losem. Ufa, że Bóg go miłuje.

Miłość jest nieustająca i pełna, poza tym jest przymiotem człowieka dojrzałego. Paweł daje również zapowiedź przyszłego, wyraźnego widzenia, spotkania z Bogiem i poznania go.
Opublikowano dnia: 09 października, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    to chyba miało byc streszczenie a nie rozwiniecie Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
  1. 1. mróz

    :)

    W pracy jest zbyt dużo błędów!!!!

    1 Zagłosuj 31 marca 2011
X

.