Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Literatura Klasyczna>Listy św. Pawła – tematyka, podział

Listy św. Pawła – tematyka, podział

Praca naukowa Streszczenie   według:cytrynotrynka    
ª
 
Chociaż nie wszystkie z trzynastu przypisywanych św. Pawłowi listów  są one  rzeczywiście jego autorstwa, to akurat  niewątpliwie wpłynął on  znacznie w sposób znaczący na rozwój  różncyh wielu refleksji teologicznej. Św. Paweł  zaś musiał być człowiekiem o  bardzo niezwykłej osobowości, świadczy  chociażby o tym przede wszystkim jego  biografia,  która poczatkowo byłą przekazywana przez tradycję. Paweł z Tarsu był synem Żyda oraz także  jednocześnie obywatela rzymskiego, otrzymał  on gruntowne dobre  wykształcenie, jako uczony rabin okazał się  on być bezwzględnym prześladowcą chrześcijan. Jak jednak  dowiedzieć się możemyz Dziejów Apostolskich, to wtedy  podczas jednej z podróży Szaweł (tak brzmiało  mianowicie pierwotnie jego imię) spotkał  on wtem na drodze
pod Damaszkiem Chrystusa, który wtedy też  kazał mus się ochrzcić,  tak by ten mógł potem zostać wielkim apostołem pogan. P zaraz o nawróceniu odbył  on kilka podróży misyjnych, w czasie których założył  on liczne kościoły chrześcijańskie na terenie Azji Mniejszej oraz  na terenie Grecji. 

Autentyczność jego autorstwa potwierdzono w przypadku następujących listów: 1. List do Tesaloniczan, 1. i 2. List do Koryntian, List do Galatów, List do Rzymian, List do Filemona. Pozostałe  zaś listy są prawdopodobnie chociaż w części dziełem jego uczniów bądź  też naśladowców.

Jako  jednak  formy epistolarne Listy św. Pawła skierowane są  one do konkretnych odbiorców, w większości  zaś do wspólnot chrześcijańskich o korzeniach żydowskich, co nie jest wca;le  bez znaczenia dla języka, symboliki, jakim  tutaj posługuje się autor, pozostałe  zaś listy kieruje  je on do konkretnej osoby (np. List do Tymoteusza). Właściwie zaś  każdy list jest odpowiedzią na jakieś pytanie, zagadnienie, co trzeba uwzględnić przy interpretacji. Tradycyjnie dzieli się Listy Pawłowe na trzy różne  grupy:

1. listy główne (ewangeliczne mianowicie ):

- do Rzymian
- do Galatów
- pierwszy i drugi do Koryntian
- pierwszy i drugi do Tesaloniczan

2. listy więzienne (prawdopodobnie powstały one  w czasie pobytu Pawła wtedy  w więzieniu):

- do Filipian
- do Efezjan
- do Kolosan
- do Filemona

3. listy pasterskie  są (to  inaczej listy skierowane do jego uczniów oraz także do  współpracowników):

- do Tytusa
- pierwszy i drugi do Tymoteusza

Tematem tych wszytskich  listów jest poza  oczywiscie nauką o Chrystusie, jego życiu, śmierci i oraz także Zmartwychwstaniu,  jest tutaj przede wszystkim teologia stosowana. Paweł pisze tutak , jak żyć stosując się do nauki Chrystusa,  pzoa tym takze  o tym jak go czcić oraz tez o tym jak wypełniać prawa boskie. Mowa jest  tu o  wielu różnych zagadnieniach, czasem jednak  z punktu widzenia współczesnego czytelnika błahych, jak np. uwagi dotyczące stroju oraz odtyuczące  nakrycia głowy kobiety, ale  także istotnych dla ówczesnych pierwszych chrześcijan. Oczywiście jednak  główne rozważania dotyczą tak prymarnych spraw, jak  np życie według Ducha Świętego, co to znaczy  tu być chrześcijaninem, czym jest Kościół, itd.
Opublikowano dnia: 09 października, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Co bedxzie na konkursie ??? XD Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.