Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Wiedza o renesansie

książki Streszczenie   według:itaP     Autor : Jan Kochanowski
ª
 
Renesans to epoka burzliwego rozwoju sztuki i nauki, wielkich odkryć geograficznych. Dzieła starożytności stają się niedościgłym wzorcem dla pisarzy, poetów i artystów.Po mrocznym okresie średniowiecza, nastąpiło prawdziwe ,,odrodzenie' sztuki i nauki. Światopoglądem renesansu był humanizm, stawiający w centrum człowieka, jego potrzeby duchowe i materialne. Przykładem utworu, którego tematem jest człowiek ukazany w różnych sytuacjach życia, jest pieśń Jana Kochanowskiego ,,Jest kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy...'. Autor uważa, że człowiek nie powinien poddawać się rutynie, zatracać w codzienności lecz zapracować na to, aby pamiętano o nim po śmierci. Kochanowski zwraca uwagę na to, że Bóg dał nam rozum i wolną wolę. Możemy więc wybierać i decydować o naszym życiu. Kolejnym dziełem ukazującym człowieka renesansu jest utwór ,,Niezwykłym i nie lada piórem opatrzony...'. Jan z Czarnolasu przedstawia renesansowego twórcę jako człowieka mającego poczucie własnej wartości. Jest pewny, że jego poezji nie zniszcy czas i dzięki temu zostanie zapamiętany.
  W kulturze średniowiecza świat był traktowany jako coś tajemniczego i niebezpiecznego. W okresie odrodzenia staje się czymś, co warto poznać. Nalęży go podziwiać jako dzieło sztuki, stworzone ręką Boga oraz korzystać z jego dóbr. Natura i piękno staje się kolejnym tematem literatury renesansowej. W pieśni ,, Serce roście patrząc na te czasy...' autor przedstawia piękno natury, a także jej zmienność i cykliczoniść pór roku.
  Utwór Jana Kochanowskiego pt.,, Hymn' jest przykładem na to, że ludzie renesansu uważali Boga za wszechmogącego stwórcę, artystę który kieruje dobrem idealnego świata. 
W utworze tematyka religijna łączy się z pragnieniem odnalezienia szczęścia w doczesnym życiu. Dowodów na istnienie Boga dostarcza człowiekowi przyroda, jej piękno, porządek i harmonia.
  Humaniści marzyli o świecie, w którym wszystko jest podporządkowane rozumowi. Kochanowski, tak jak inni myśliciele wierzyli, że można mądrze pokierować własnym życiem. Z czasem ludzie renesansu zaczeli zauważać, że o życiu człowieka często decyduje los. Nie można było na niego wpłynąć, ani go przewidzieć. Zaczęto sobie zadawać pytania poddające w wątpliwość doskonałość Boga, rozumu oraz wolność człowieka.  Pojawia się topos Fortuny jako bogini kapryśnego szczęscia. W pięśni pt. ,, Nie porzucaj nadzieje' autor przekazuje nam, że na świecie nie ma nic trwałego, radość przeplata się ze smutkiem. Człowiek powinien być pokorny wobec zmienności losu i przyjmowć wszystko ze spokojem i godnością. Jest to nawiązanie do filozofii stoickiej, którą Kochanowski łączył często z filozofią epikurejską. Twórczość Jana Kochanowskiego,  myślicieli tego okresu jest pojedynkiem z przenznaczeniem, próbą poskromienia przypadku.
  Podsumowując renesans to okres nagłych przemian, nowych teori i poglądów, wielkich odkryć oraz próba zrozumienia życia i zagadek losu.
Opublikowano dnia: 23 maja, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.