Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Znaczenie tytułu -"Granica"

Praca naukowa Streszczenie   według:zerowka     Autor : Zofia Nałkowska
ª
 
Tytuł powieści jest wieloznaczny , może wyróżnić kilka jego najważniejszych sensów :

Granica moralna - takich granic , wyznacza je drugi , związany z nami człowiek , nie może przekraczać bez ostatecznych konsekwencji : rozpadu osobowości , zaprzeczenia sobie , postępującego upadku etycznego . Ziembiewicz zrobił to przynajmniej dwa razy : krzywdząc Justynę i akceptując strzelanie do robotników , w obu przypadkach w imię własnych interesów godząc się na zło , lekceważąc granicę odpowiedzialności moralnej .

Granica społeczna - dzieli warstwy społeczne , przebiega przede wszystkim pomiędzy bogatymi a biednymi , jest trudna , praktycznie niemożliwa , do przebycia , bowiem sytuacja materialna pociąga za sobą poziom wiedzy , wykształcenia , towarzyskie konwenanse , określa uznawane systemy wartości , sposoby życia , odmienne cele i interesy , aspiracje .

Granica psychologiczna - leży pomiędzy wyobrażeniami o sobie jednostkami a sądem zbiorowości , między oceną subiektywną i obiektywną , wiąże się z pytaniami o istotę człowieka :Ziembiewicz postrzega swój przypadek jako wyjątkowy , natomiast dla ogółu jest jednym z wielu uwodzicieli .

Granica filozoficzna - wyznacza możliwości ludzkiego poznania otaczającego świata , chociaż takie granic stale się rozszerzają , to jednak wciąż istnieją , ludzkie poznanie pozostaje ograniczone .

Pojęcie granicy wiąże się z zagadnieniami filozoficznymi w jeszcze jednym sensie : jako antynomia świadomości jednostki i społecznych skutków jej działań i czynów .
Opublikowano dnia: 30 marca, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    granica społeczna szerzej Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.