Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Człowiek: istota społeczna

Człowiek: istota społeczna

artykułu Streszczenie   według:chivo     Autor : Elliot Aronson
ª
 
Aronson, Elliot Człowiek – istota społeczna/ Elliot Aronson; przeł. [z ang.] Józef Radzicki. – Wyd. 6 Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1997. – 574, [2] s. ; 21 cm . – (Biblioteka Psychologii Współczesnej) Indeksy Przedmiot: Psychologia społeczna. Niemal każdy z nas żywi przekonanie , że jest racjonalny i przyzwoity. Jednak, aby utrzymać takie mniemanie o sobie, postępujemy często niedorzecznie i okrutnie. Człowiek – główny aktor i twórca życia społecznego, jest kapryśny, złośliwy, zawsze może zrobić coś bez sensu. Jego reakcje rzadko są racjonalne, a zawsze – nieprzewidywalne. Podstawowe znaczenie mają dla niego emocje […][1], więc jaka jest prawdziwa natura ludzka? Dlaczego bywamy (jesteśmy?!) agresywni, okrutni, przesądni i skłonni do oszustw? Człowiek jest z natury istotą społeczną; jednostka, która z natury, a nie przez przypadek żyje poza społecznością, jest albo kimś niegodnym naszej uwagi, albo istotą nadludzką. Społeczność jest w naturze czymś, co ma pierwszeństwo przed jednostką. Każdy, kto albo nie potrafi żyć we wspólnocie, albo jest tak samowystarczalny, że jej nie potrzebuje, i dlatego nie uczestniczy w życiu społeczności, jest albo zwierzęciem, albo bogiem.[2] Psychologia społeczna stwierdza, że zachowanie człowieka zdeterminowane jest oddziaływaniem społecznym. Wpływ, jaki wywierają ludzie na poglądy i zachowanie innych ludzi jest przedmiotem badań psychologa społecznego.[3] Do nich należy profesor Elliot Aronson. Elliot Aronson, absolutna czołówka psychologii społecznej w Ameryce, w Polsce cieszy się szczególną sławą. W 1978 roku ukazała się jego książka – podręcznik Człowiek – istota społeczna. Do roku bieżącego (2003) tytuł ten miał na naszym rynku wydawniczym 10 edycji. Autor stale aktualizuje książkę: świadomość społeczna podlega ciągłym zmianom, mają miejsce nowe zjawiska psychospołeczne. Dzięki temu nadążaniu za rzeczywistością, co w psychologii (i innych naukach) bardzo ważne, Człowiek – istota społeczna jest podstawową i niezbędną lekturą dla studentów psychologii, pedagogiki i innych nauk społecznych, a także pasjonującą książką dla licznych czytelników nieprofesjonalistów.[4] Aronson znany jest z badań nad zmianą postaw, atrakcyjnością interpersonalną (od czego zależy, że ktoś mi się podoba) i tzw. wypaleniem zawodowym. Rozwinął teorię dysonansu poznawczego stworzoną w końcu lat pięćdziesiątych przez Leona Festingera.
Teoria, głosząca, że człowiek dąży do zmniejszania sprzeczności w swych przekonaniach, poglądach i opiniach okazała się źródłem niebanalnych przewidywań. Zwłaszcza od momentu, gdy Festinger, a potem m. in. Aronson zaczęli badać sytuacje, gdy pojawia się sprzeczność między naszymi przekonaniami, a naszym postępowaniem. W całej serii błyskotliwych eksperymentów ukazano zakamarki ludzkiej duszy czy może cienia, który na duszę rzuca pragnienie, by przed samym sobą chronić swoje dobre imię.[5] Wiem, że ta ciemna, zła strona naszej natury jest blisko pod powierzchnią. Dlatego tak łatwo wywołać uprzedzenia, agresję. Tak łatwo manipulować ludźmi, spowodować, że nas posłuchają, że będą ulegli nawet wtedy, gdy to posłuszeństwo ma prowadzić do czynienia krzywdy drugiemu człowiekowi. [6] W Człowieku – istocie społecznej Elliot Aronson ukazuje jakie znaczenie mogą mieć badania z zakresu psychologii społecznej w odniesieniu do niektórych problemów dręczących współczesne społeczeństwo. Większości danych dostarczyły wyniki jego niezwykłych eksperymentów, których opisy stanowią największy atut książki. Konformizm, przekonywanie, uprzedzenia, miłość i agresja – zjawiska nieustannie kształtowane i kształtujące charakter stosunków w grupach społecznych wyjaśnione są na przykładach pozwalających na samodzielne wyciąganie wniosków. [1] Tygodnik Powszechny NR 39 [2777] 29 IX 2002 s.3 wypowiedź prof. Piotra Sztompki [2] Arystoteles Polityka, ok. 328 r. przed Chr. [3] Elliot Aronson Człowiek isttota społeczna, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 1997, s. 20 [4] winieta książki Elliot Aronson: Człowiek – istota społeczna, Wydaw. Nauk. PWN w przekł. Józefa Radzickiego, Warszawa 1997 [5] http:// gazeta. pl. nauka [6] http:// www. gazeta. pl : Rozmowa z Elliotem Aronsonem. Rozmawiają Piotr Pacewicz i Sławomir Zagórski. 5 XI 2001 r.
Opublikowano dnia: 28 listopada, 2005   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.