Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>"Oda do miłości"

"Oda do miłości"

książki Streszczenie   według:autorka     Autor : Adam Mickiewicz
ª
 
Utwór ten, napisany w grudniu 1820 roku w Kownie, wyrósł z atmosfery wileńskiego życia studenckiego i organizacji filomackich. Gwałtownością wezwań do przemiany świata, wiarą w zwycięstwo wolności, szalonym entuzjazmem zaskoczył jednak przyjaciół poety. Jedynie Franciszek Malewski, oczytany w literaturze europejskiej, zrozumiał sens równoczesnych nawiązań w utworze do tradycji antycznej ( młodość- to grecka bogini Hebe ) oraz do rewolucyjnego entuzjazmu niemieckiego poety Friedricha Schillera, z którego Mickiewicz zaczerpnął początkowo motto do Ody: "Stare formy padają w ruiny". Oda odzwierciedla przemianę, jaka dokonywała się wówczas w literaturze polskiej. Z jednej strony związana jest bowiem z dziedzictwem oświecenia ( gatunek, sposób obrazowania, symbolika, ideały przyjażni, jedności oraz konieczność podporządkowania jednostki zbiorowości, wiara w możliwości ulepszenia świata ), z drugiej kreuje nieprzeciętne, romantyczne "ja" podmiotu mówiącego, romantycznego przywódcę na miarę antycznego Heraklesa, osobowość, która z wiarą i entuzjazmem wzywa młodych do rewolucyjnej przemiany starego świata, a egoizmowi "starych" przeciwstawia altruizm "młodych", postawie zdroworozsądkowego wyrachowania- postawę mądrości czerpanej z zapału. Formuła "Jednością silni, rozumni szałem" ukazuje najpełniej dwoistość "Ody", która łączy oświeceniową mądrość z heroizmem i namiętnością romantycznego zapału. "Oda" stanowi wezwanie do rewolucji, do poniesienia ofiar w imię zwycięstwa wolności.
Jest jakby hymnem bojowym, potężnym jak "Marsylianka" i kunsztownym jak ody Horacjusza. Jest wezwaniem, o ogromnym napięciu emocjonalnym i ładunku entuzjazmu, do walki o całkowitą, rewolucyjną przemianę rzeczywistości oraz apoteozą młodości jako siły motorycznej tej przemiany. "Oda" stanowi manifest wiary w konieczność bezkompomisowej walki o wolność, w sens tej walki i ostateczne zwycięstwo. Obok "Mazurka Dąbrowskiego" dzieło Mickiewicza należy do tych utworów, które kształtowały naszą świadomość narodową i weszły na stałe do narodowej pamięci. Przez całe dziesięciolecia była wierszem programowym młodzieży polskiej. Sposób postrzegania świata przez "starych" jest niepełny, ponieważ są oni zamknięci i obojętni na nowości. Przylmują postawę bierną i są konserwatywni. Starość jawi się więc jako poglądy wsteczne. Podmiot liryczny hiperbolizuje wartość młodości. Racjonalizm ustępuje miejsca uczuciom, które potrafią pokonywać wszelkie bariery. Realizację młodocianych marzeń najpełniej oddaje motyw lotu Ikara. "Oda do młodości" proklamuje miłość, młodość i wolność.
Opublikowano dnia: 04 marca, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.