Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Dawna Rosja. Despotyzm i demokracja

Dawna Rosja. Despotyzm i demokracja

książki Streszczenie   według:majka24     Autor : Benedykt Zientara
ª
 
Jest to jedna z ostatnich prac Zientary, a zarazem jedna z najlepszych. Książka ta przedstawia krótki zarys dawnej Rusi i powstałej po jej rozpadzie późnośredniowiecznej i nowożytnej Rosji – od początków państwowości aż po ukształtowanie się systemu absolutyzmu rosyjskiego (samodzierżawia) w jego nowożytnej formie w XVIII wieku. Nie jest to pełna synteza historii Rosji. Brak w niej historii gospodarczej i szczegółowego omówienia historii politycznj, brak też szeroko pojętej historii kultury. Materiał został dobrany pod specjalnym kątem widzenia – autor stara się przy jego pomocy ukazać, jak społeczeństwo wschodniosłowiańskie, początkowo nie różniące się składem, ustrojem i kulturą od swych zachodniosłowiańskich współbraci, nabrało cech specyficznych, których wyrazem była centralizacja władzy państw Stąd szczególne zainteresowanie rozwojem systemu państwowego, a w szczególności kształtowaniem się wierzchołka władzy z półboską postacią cara na szczycie. Despotycznemu charakterowi tej władzy odpowiada rosnąca od schyłku średniowiecza bierność społeczeństwa, powiększona przez Kościół prawosławny, ściśle zależny od władcy i uzasadniający ideologicznie jej absolutyzm. Bierność spoleczeństwa nie była jednak całkowita. W prezentowanej tu pracy poświęcono szczególne miejsce tym momentom historii Rosji, w których ujawniły się demokratyczne dążenia społeczeństwa, występującego w obronie jednostki przez despotyzmem, a różnorodności obyczajów, postaw i poglądów przed przymusową ich unifikacją.
To prawda, że szlachecki demokratyzm był ogranicozny i łączył się często z okrutnym traktowaniem własnych poddanych. Jednak to tradycja demokratyzmu Wielkiego Nowogrodu, tradycje soborów ziemskich XVII wieku i dążenia szlachty do ograniczenia władzy carskiej stanowiły ideowy fundament, na którym rozwinął się w XIX wieku rosyjski liberalizm i ruch demokratyczny. Uwypuklono tu znaczenie międzynarodowych kontaktów Rosji (lub ich braku) dla kształtowania się niezależnej myśli politycznej oraz przełamywania przesądów i konserwatywnego szowinizmu. Książka nie jest paszkwilem na społeczeństwo rosyjskie, czy na rzekomo odwiecznie negatywne cechy narodu rosyjskiego. Cechy narodowe Rosjan ukształtowanie zostały przez wielowiekową tragiczną historię, w której hałaśliwie opiewane triumfy państwa były jednocześnie wyrazem pogłębiajacej się niedoli ludu. Nikt jednak nie przedstawił głębiej tych cech narodowych i tej tragicznej sytuacji społeczeństwa niż sami Rosjanie, zmierzajacy do zerwania ze złowrogą tradycją i otwarcia nowych dróg rozwoju własnego społeczeństwa.
Opublikowano dnia: 19 lutego, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.