Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W POLSCE 1989

TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W POLSCE 1989

książki Streszczenie   według:PISANIEPRAC     Autor : J. TRZEŚNIEWSKI
ª
 
J. TRZEŚNIEWSKI, TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W POLSCE 1989, OLSZTYN 2005W referacie tym zajmę się transformacją systemową w Polsce która dokonała się na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku. Aby przedstawić najważniejsze aspekty przemian dokonanych na drodze od PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa) ku Trzeciej Rzeczpospolitej omówię następujace zagadnienia:przemiany od społeczenstwa kraju socjalistycznego (totalitarnego) do społeczeństwa obywatelskiegodrogę od państwa autorytarnego do państwa obywatelskiegoewolucję od gospodarki planowanej ku gospodarce rynkowejPierwszym zagadnieniem jakim się zajmę jest kwestia społeczna. Ludność Polski w 1989 roku liczyła 38 milionów, czas poprzedzający transformacji i jej pierwsze miesiące to okres masowej emigracji.Ta emigracja pozbawiła kraj wielu wartościowych jednostek których zabrakło w pierwszych latach wolności.Możemy w tym upatrywać żródła wielu problemów na naszej drodze ku wolności.Jednak do transformacji musiało dojść, mimo represji kwitła podziemna prasa i inna działalność opozycyjna.Anty rządowe nastroje społeczne podnosiła zła polityka ekonomiczna która powodowała niedobory na rynku.Tak w wielkim skrócie przedstawiała się sytuacja przed zmianami roku 1989.Jednak oznaki nowych czasów pojawiały się od 1988 roku, kiedy to doszło do kolejnej fali strajków (tzw.wisennych i letnich). Po strajkach wiosennych represje władz były stosunkowo łagodne. Dzięki temu Solidarność poczuła się silniejsza a dla społeczeństwa pojawiła się nadzieja na przemiany. Strajki letnie stały już pod postulatem legalizacji Solidarności. Dowodzi to nadzieji społecznych ulokowanych w związku. Strajki letnie mimo gróżb władz przyniosły 26 sierpnia propozycje zwołania OKRĄGŁEGO STOŁU wysuniętą przez generała Kiszczaka. Władza wyrażnie zmierzała do porozumienia ze społeczeństwem. Odznaką odwilży była też debata telewizyjna (30.XI.1988 roku) między Kiszczaliem i Wałęsą. Ugruntowała ona poparciespołeczne dla Solidarności i Wałęsy. W momęcie rozpoczynania obrad okrągłego stołu nastroje społeczne osiągneły dno , był to ostatni dzwonek dla władz na kompromis. W kwestji budowy społeczeństwa obywatelskiego najistotniejszym ustaleniem debat okrągłego stołu był tzw.kontrakt przedwyborczy. Świadczy on o świadomości braku spłecznego poparcia wśród działaczy PZPR . Obrady udowodniły siłę społecznego nacisku. Czas poprzedzający wybory upływał w nerwowej atmosferze, władze używały środków masowego przekazu do dyskredytacji kandydatów opozycji , jednak musiały ustąpić i zgodzić się na powstanie GAZETY WYBORCZEJ czyli odnowionego TYGODNIKA SOLIDARNOŚĆ oraz na programy telewizyjne kandydatów Solidarności.Dnia 29.XII.1989 roku Sejm dokonał zmian w konstytucji i formalnie zakończył istnienie PRL. Powstała Rzeczpospolita Polska którą określono jako demokratyczną i praworządną. W nowej Polsce zwierzchnictwo nad władzą powierzono narodowi (państwo obywatelskie) , a sprawowanie jej należy do Sejmu i Senatu oraz samorządów terytorialnych. Nowe zapisy w konstytucji wprowadziły zmiany ustrojowe których ukoronowaniem było przywrócenie dawnego godła orła w koronie. Z konstytucji usunięto też zapisy o socjalizmie, przewodniej roli PZPR, sojuszu z ZSRR i gospodarce planowej. Nowy rząd T.Mazowieckiego zlikwidował także pozostałości państwa milicyjnego rozwiązując ORMO i organizując weryfikacje funkcjonariuszy reżimu. W 1990 roku powstała na miejsce MO pollicja państwowa, a na miejsce SB urząd ochrony państwa. Zmiany kadrowe objeły też wojsko, sądownictwo i prokuraturę.
Wymienione zmiany konstytucyjne i działania rządu Mazowieckiego wprowadziły w Polsce reformy dzięki którym rozpoczęto budowę państwa obywatelskiego. Jednak te gwałtowne zmiany miały efekty uboczne które jednak szerzej opiszę w końcowej części pracy.Ostatnim aspektem transformacji systemowej w Polsce są zmiany gospodarcze. Po okresie gospodarki planowej lata 80 przyniosły niespotykany od zakończenia wojny kryzys. Dawały o sobie znać lata centralnego zarządzania, brakowało wszystkiego. W dziedzinie gospodarki władze schyłkowego PRL szybko zaakceptowały swoją porażkę. W 1987 roku ogłoszono tzw. drugi etap reformy (pierwszy był w 1982 roku i polegał na masowych podwyżkach cen).W oficjalnych tezach głoszono liberalizacje kursu gospodarczego i deklaracje na rzecz gospodarki rynkowej. Zalegalizowano (w 1987 roku) Towarzystwo Gospodarcze któr miało rozwijać prywatną inicjatywę gospodarczą. Jednak te ograniczone ruchy (m.in.referendum na temat reform) utrzymywały skompromitowany system ekonomi socjalistycznej , dopiero reformy rządu Mazowieckiego ( ministra finansów Balcerowicza) powstrzymały rozkład gospodarczy i bankructwo kraju. Podstawowe problemy przed jakimi stała nowa ekipa to : hiper inflacja , monopolizacja gospodarcza , niejasna sytuacja własnościowa , brak jasnych mechanizmów prawnych i nieprecyzyjny kurs pieniądza. Pozostałe problemy to :ceny, płace, podatki, cła i gigantyczne zadłużenie z lat 70. W celu ograniczenia inflacji 1.I. 1990 roku wprowadzono tzw. popiwek (podatek progresywny na ponadnormatywny wzrost płac) , ograniczono subsydia i ujednolicono kurs złotego. (9500 zł. za $). Przedsiębiorstwa zmuszono do racjonalizacji zatrudnienia poprzez redukcje personelu. Rząd dla ratowania budżetu ograniczył także dotacje dla nieefektywnych przedsiębiorstw. Dzięki tym i innym działania udało się w marcu 1990 roku ograniczyć inflację do ok. 6 %.Rząd Mazowieckiego wprowadził proces prywatyzacji który dawał dochody do skarbu państwa a jednocześnie podnosił efektywność przedsiębiorstw i ich kokuręcyjność na rynku.Na zakończenie należy dodać że mimo oczywistych dobrodziejstw płynących z przemian ustrojowych w Polsce wystąpiły także zmiany negatywne takie jak : bezrobocie i zubożenie dużej części społeczeństwa oraz rozpowszechnienie narkomani. Ekonomiczne zmiany przyniosły krajowi upadek wielu przedsiębiorstw (sztucznie utrzymywanych przez władze komunistyczne) które okazały się niewydolne na wolnym rynku. Jedynie transformacja ustrojowa dała same pozytywne rezultaty. Dzięki nim Polska stała się państwem realnie uczestniczącym w życiu Europy. Szczególnie zawdzięczać to możemy polityce T.Mazowieckiego i jego gabinetowi oraz L.Wałęsie.Więcej informacji, opracowania na zlecenie (prace zlecone - wszystkie poziomy): trzesniewskiMAŁPApoczta.onet.plhttp://pl.shvoong.com/tags/jat/
Opublikowano dnia: 17 lutego, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    główne zmiany ustroju w Polsce po roku 1989 Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    zal mi tego Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.