Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>KONGRES WIEDEŃSKI ZMIANY POLITYCZNE I TERYTORIALNE W EUROPIE

KONGRES WIEDEŃSKI ZMIANY POLITYCZNE I TERYTORIALNE W EUROPIE

książki Streszczenie   według:PISANIEPRAC     Autor : J. Trześniewski
ª
 
J. TRZEŚNIEWSKI, KONGRES WIEDEŃSKI ZMIANY POLITYCZNE I TERYTORIALNE W EUROPIE, OLSZTYN 2004W poniższym wypracowaniu w skrócie opiszę zmiany polityczne, jakie zaszły w Europie po obradach Kongresu wiedeńskiego. Wypracowanie to oparte jest na tekście źródłowym.Akt 1 znajdujący się w aktach końcowych dotyczył powstania Królestwa Polskiego. Miało ono powstać na byłych ziemiach polskich okupowanych przez Rosję i miało być połączone z Cesarstwem rosyjskim. Związek ten miała gwarantować konstytucja. Cesarz rosyjski miał pełne prawa do nadawania Księstwu warszawskiemu wszystkich praw wewnętrznych oraz otrzymać tytuł króla polskiego. Wszyscy Polacy pod panowaniem zaborców mieli otrzymać swoją reprezentację i instytucje zgodnie z systemami panującymi w państwach zaborczych. Akt 3 stwierdza, że Cesarz otrzymuje pełne prawo własności nad okręgiem wielickim i jego przynależnościami.Akt 6 ustanawia Wolne Miasto Kraków, które ma znajdować się pod opieką trzech państw zaborczych. Dalsze akty dotyczą nowego ładu europejskiego, tzw. ładu powiedeńskiego. Akt 53 mówi o przejęciu przez Cesarza austriackiego ziem niegdyś do niego należących, król Dani otrzymał Holsztyn, natomiast król Niderlandów otrzymuje Luksemburg. Oprócz tego stworzono Związek Niemiecki. O celu Związku Niemieckiego mówi akt 54. Związek Niemiecki ma na celu utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państw niemieckich. Akt 65 ustanawia natomiast panowanie księcia orańskiego – nassau nad ziemiami Niderlandów. A.D.1 Zmiany w Europie po Kongresie Wiedeńskim:Utworzenie Królestwa PolskiegoUtworzenie Wolnego Miasta KrakówUtworzenie Związku NiemieckiegoOddanie 2/5 terenów Saksonii PruskąOddani części Księstwa Warszawskiego PrusomUmocnienie pozycji Austrii we WłoszechPrzywrócenie rządów konserwatywnychPrzywrócenie części Włoch AustriiUtworzenie Niderlandów z Belgii, Holandii i LuksemburgaA.D.2 Konstruktorzy nowego ładu europejskiego zapewniali sobie przewagę nad pozostałymi podmiotami tworząc Święte Przymierze w celu utrzymania ładu powiedeńskiego w Europie. Święte Przymierze tworzyły: Rosja, Austria i Prusy, zostało ono oficjalnie podpisane 26.IX.1815 roku.A.D.3 Argumenty narodowościowe i geograficzne były wykorzystywane przez mocarstwa bardzo tendencyjnie. Dyplomaci we Wiedniu mówili o nich tylko, gdy to było zgodne z interesami ich państw. Na mapie Europy stworzonej przez obrady wiedeńskie widzimy wiele sztucznych podziałów ignorujących kwestie narodowościowe i geograficzne. Najlepszym przykładem jest tu podział ziem polskich, ale również i sytuacja Włoch.
A.D. 4 Odstępstwem od legitymizmu było utworzenie Niderlandów z Belgii, Holandii i Luksemburga. Było to pogwałcenie praw dynastii sprawujących rządy w tych krajach. A.D. 5 Większość uregulowań Kongresu Wiedeńskiego miało charakter konfliktogenny. Wynikało to z ich odgórnego charakteru i nieuwzględniania potrzeb poszczególnych mniejszych narodów. Historia Europy szybko pokazała jak zapalne miejsca stworzył Kongres 1815 roku. Niepokoje miały miejsce na ziemiach polskich we Włoszech oraz na terenie Niderlandów. Kongres na ziemiach polskich utrzymał sztuczne podziały zaborcze, było to przyczyną licznych powstań. Także Belgia parła ku niepodległości. Włoch znajdujące się pod wpływami Austrii pod wodzą Piemontu również zmierzały do oswobodzenia. Sztuczności i niedoskonałości podziału wiedeńskiego dały o sobie znać w okresie Wiosny Ludów w 1848 roku. Zamieszki miały miejsce w Niemczech, Włoszech, Francji i Austrii. Miały one podstawy nie tylko geopolityczne, ale również czysto polityczne. Społeczeństwa chciały modernizacji ustrojów sztucznie utrzymanych po Kongresie, chciano demokratyzacji władzy, której nie dopuszczał Kongres. Zamieszki dotknęły także ziemie polskie.A.D.6 Na ziemiach polskich najbardziej moim zdaniem sztucznym tworem było Wolne Miasto Kraków. Wynika to z tego, iż organizm ten miał być pod zwierzchnictwem trzech mocarstw. Tworzyło to chaotyczną sytuację konfliktu interesów zaborców. Wolne Miasto Kraków czerpało duże korzyści ekonomiczne ze swojego statusu w postaci bezcłowego handlu. Jednak już w roku 1846 wybuchło tu tzw. Powstanie Krakowskie (22.II.1846). Sztuczność tego tworu wiedeńskiego brutalnie zlikwidowano oddając miasto Austrii. Było to pogwałcenie traktatu wiedeńskiego, jednak słabo przeciw temu protestowano (Anglia). Po likwidacji tzw. Rzeczpospolitej Krakowskiej wprowadzono niemieckie urzędy i język niemiecki na Uniwersytecie. Więcej informacji, opracowania na zlecenie (prace zlecone - wszystkie poziomy): trzesniewskiMAŁPApoczta.onet.plhttp://pl.shvoong.com/tags/jat/=
Opublikowano dnia: 17 lutego, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.