Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Geneza „Granicy”

Geneza „Granicy”

książki Streszczenie   według:ewus     Autor : ewus
ª
 
Powieść powstawała od 1931 r., była w odcinkach drukowana nałamach kilku czasopism, jednak jej wersja ostateczna i książkowa ukazała siędopiero w 1935 r. Zofia Nałkowska była już wtedy znaną oraz szanowaną pisarką. Sukces„Granicy” okazał się zrozumiały, jakby spodziewany po autorce tej klasy. „Granica”była podsumowaniem doświadczeń wewnętrznych oraz zewnętrznych dojrzałejkobiety, znajdującej się w połowie swego dorosłego życia. Była wytyczeniemgranicy między losem prywatnym, a społecznym, jaki autorce zgotowała własnabiografia. Z przejęciem przystąpiła do pisania powieści, wiedziała, żenagromadziły się w jej życiu doświadczenia na tyle istotne, iż wymagająceistotnego zapisu. Autorka miała pewną świadomość, że przystępuje do pisaniapowieści rozrachunkowej wobec świata i wobec siebie. I w tym sensie geneza „Granicy”jest prosta, wytłumaczalna, zakorzeniona w sposób naturalny w pisarskim losieartystki. Komplikacje powoduje – jak zwykle w takich przypadkach – próba zbytautobiograficznego, dosłownego odczytywania tej książki. To po prostu nie jestw żadnej mierze powieść autobiograficzna, to utwór rządzący prawami fikcjiliterackiej bez względu na stopień jej prawdopodobieństwa wobec rzeczywistości.
Na przykładzie „Granicy” możemy więc pojąć delikatną dla literatury sprawę,jaką jest bliski związek dzieła z życiem autora i równoczesna niezależnośćjednego od drugiego. Nie spowodował więc powstanie „Granicy” żaden konkretnyimpuls, żadne uchwytne zdarzenie, ale powodem był bagaż życiowych doświadczeńautorki, domagających się uniwersalnego podsumowania. Powieść była pisana wokresie wielkiego kryzysu, co nie pozostawało bez wpływu na pisarskie sumienia.Z wielu wypowiedzi autorki wiemy, że niezwykłą wagę przywiązywała do tejksiążki, że pisała ją niemal przez 5 lat pieczołowicie i z przejęciem wożąc manuskryptod Warszawy do Paryża, że popadła w wiele wątpliwości co do wartości rodzącegosię dzieła, że próbowała wykrzesać z siebie najwyższe możliwości epickiegotalentu i zapewne właśnie dlatego znaczenie „Granicy” i jej ranga okazała siętak ogromna.
Opublikowano dnia: 27 stycznia, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.