Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Księga Rodzaju

książki Streszczenie   według:Effendi     Autor : Biblia
ª
 
Księga Rodzaju (Rdz) to pierwsza księga Starego Testamentu, a zarazem pierwsza księga Tory, zbioru najważniejszych ksiąg religii mojżeszowej. Opowiada ona o dziejach świata oraz Izraela od stworzenia aż do śmierci Józefa, syna Jakuba. Początek mówi o stworzeniu świata oraz o dziejach pierwszych ludzi: Adama i Ewy w raju. Ponieważ sprzeniewierzyli się Bogu musieli opuścić to miejsce, zwane też Edenem. Stało się tak po tym, jak Ewa skuszona przez szatana pod postacią węża, zerwała i zjadła jabłko z drzewa życia, z którego zabronił ludziom jeść Bóg. Po tym, Rdz opisuje morderstwo Abla dokonane przez Kaina (obaj byli synami Adama i Ewy). Następnie w Rdz nastpuje pobieżny opis dziejów ludzkości aż do czasów Noego. Wtedy to ludzie zaczęli tak źle postępować, że Bóg sprowadził na Ziemię potop, aby ich ukarać. Pozostawił jedynie Noego, jako jedynego sprawiedliwego. Rozkazał mu zbudować arkę, na którą ów człowiek miał zabrać po parze zwierząt każdego rodzaju. Noe wraz z rodziną i zwierzętam weszli na arkę i przeżyli potop. Po nim, na znak przymierza z ludźmi, na niebie ukazała się tęcza, a Bóg obiecał, że już nigdy nie zrobi podobnej rzeczy. Później Rdz przechodzi aż do czasów Abrahama, praojca Izraelitów. Abraham (pierwotnie nazywał się Abram, później Bóg zmienił mu imię) mieszkał w Ur wraz ze swoją rodziną. Pewnego razu ukazał mu się Bóg we śnie i nakazał udanie się do ziemi, którą zamierza dać Abrahamowi i jego potomstwu na własność. Abraham posłuchał Boga i wraz ze swoją rodziną oraz bratankiem Lotem udał się w daleką podróż. Dotarli do Kanaanu, gdzie zamieszkiwali Kanaanejczycy. Była to ludność pierwotna tamtych obszarów. Abraham i Lot osiedlili się w tej Ziemi. Po jakimś czasie do Abrahama zawitali podróżni. Ten, przeczuwając, że są to aniołowie przyjął ich jak najlepiej potrafił. Miał jednak pewien problem, otóż on i jego żona byli już bardzo staży, a ciągle nie mieli dzieci. Aniołowie wyczuwając co smuci Abrahama powiedzieli, że za rok o tej porze będzie miał syna. I rzeczywiście, po roku Abrahamowi narodził się syn, którego nazwał Izaak. Po niedługim czasie Bóg postanowił wystawić Abrahama na próbę. Rozkazał mu udać się na miejsce, gdzie zwykle Abraham składał ofiary i na ołtarzu ofiarnym złożyć swojego syna. Abraham bardzo się zasmucił, jednak zrobił tak jak mu nakazał Bóg. Przywiązał syna do ołtarza i już miał go zabić, gdy anioł boży przytrzymał jego rękę. Jednocześnie Bóg oznajmił mu, że teraz już wie, że Abraham jest gotów zrobić dla niego wszystko. W zamian za syna Abraham złożył w ofierze baranka.Teraz Rdz przechodzi do opisu dziejów Izaaka. Ten miał dwóch synów, Ezawa i Jakuba. Kiedy Izaak był już bardzo stary i wiedział, że umrze przywołał Ezawa, tego którego bardziej kochał (pierworodnego) i rozkazał mu iść na polowanie, aby przyniósł mięso i przyrządził strawę, którą ojciec zje, a nastepnie mu pobłogosławi. Usłyszała to jednak także żona Izaaka, a że kochała bardziej Jakuba przyrządziła odpowiednią potrawę i kazała iść z nią Jakubowi do ojca.
Ten nie rozpoznał zamiany i pobłogosławił Jakubowi. Chwilę później zjawił się Ezaw, ale błogosławieństwa nie można już było cofnąć i dlatego teraz Jakub stał się dziedzicem Izaaka. Ponieważ Ezaw wpadł w gniew, Jakub uciekł do kraju swojej matki. Po jakimś czasie Jakub zdecydował się na powrót do Kanaanu. Podczas drogi spotkał się z Ezawem. Ten przebaczył młodszemu bratu i obaj rozstali się w pokoju. Jakub przybył na miejsce i osiedlił się. Miał 12 synów, z których najbardziej kochał Józefa. Ten stał się obiektem zazdrości pozostałych i w końcu został przez nich pojmany i sprzedany w niewolę do Egiptu. Tam kupił go ważny urzędnik. Józef bardzo dobrze się sprawdzał, zawsze podawał właściwe rozwiązania problemów, dlatego szybko stał się najważniejszym z niewolników w domu swojego pana. Pewnego razu ten wyjechał. Ponieważ Józef był przystojny, zainteresowała się nim żona urzędnika i chciała z nim przebywać w nocy, jednak Józef nie chciał zgrzeszyć i sprzeniewierzyć się panu, więc uciekł z komnaty pani, do której został wezwany. Ta jednak zdarła z niego płaszcz, a potem twierdziła, że to Józef na nią napadł. W tej sytuacji wtrącono go do więzienia. Tam przebywał wraz z dwoma sługami faraona. Kiedyś obaj mieli dziwne sny. Józef wytłumaczył im je i te sprawdziły się. Pierwszego zabito, a drugi powrócił do służby. Po pewnym czasie faraon miał dziwny sen. Wzywał mędrców, aby mu go wytłumaczyli, ale żadnemu się to nie udało. W końcu ów sługa, który przebywał w więzieniu przypomniał sobie o Józefie i powiedział o nim faraonowi. Ten kazał go wezwać. Józef wyjaśnił, że sen oznacza, że nastanie 7 lat bogactwa, a po nich 7 lat głodu i biedy. Powiedział też co należy zrobić, aby Egipt przetrwał 7 lat biedy. Wtedy faraon zatrudnił go jako swojego sługę, a po jakimś czasie Józef stał się drugą po faraonie osobą w państwie. Wybudował spichlerze i zgromadził żywność. W czasie 7 lat biedy również u Jakuba brakowało żywności. Posłał synów do Egiptu, aby przywieźli nieco zboża. Tam oni spotkali się z Józefem. Początkowo nie poznali go. Ten oskarżył ich o kradzież i wtrącił do więzienia jednego z nich, Symeona. Powiedział, żeby przywieźli od ojca 12 brata, który jakoby został w Kanaanie. Był to teraz ulubiony syn Jakuba, Beniamin. Po powrocie braci do Egiptu Józef ujawnił im się i wybaczył to co zrobili. Sprowadził też całą rodzinę wraz z ojcem do Egiptu, a faraon darował im ziemię Goszen.Księga kończy się na śmierci Józefa.
Opublikowano dnia: 17 stycznia, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    imie Mojżesza Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.