Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Oświecenie – krótka charakterystyka epoki

Oświecenie – krótka charakterystyka epoki

książki Streszczenie   według:agadusia     Autor : ***
ª
 
Oświecenie to wiek rozumu, filozofów i ogromnych przemian. Przez Europę przeciągnęły nie byle jakie burze. Francja znalazła się pod rządami kolejnych Ludwików. Narastający absolutyzm monarchii, wystawne dworskie życie i bieda ludu doprowadzają do Wielkiej Rewolucji Francuskiej i ścięcia królewskiej pary (Ludwik XVI i Maria Antonina). Rządy obejmują rewolucjoniści, dyrektoriat, a potem Napoleon (epoka napoleońska). XVIII wiek przynosi wzrost potęgi Rosji, która pod panowaniem Piotra I, Katarzyny I, Piotra II i Katarzyny II – uczestniczki rozbiorów Polski – staje się mocarstwem. W tym czasie wyłoni się jeszcze jedna potęga: Stany Zjednoczone (4 lipca 1776 – uchwalenie Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki; 1787 – Konstytucja Stanów Zjednoczonych). Anglia straci nieco na znaczeniu a Polska w końcu XVIII w. zupełnie zniknie z mapy Europy. Ale ludzkość dokonała przewrotu także w sferze myśli. Pierwszym sygnałem, że nadchodzi nowe był fakt, że uwierzono w rozum. To rozum jest największą siłą człowieka,To rozum należy wykorzystywać we wszelkim badaniu i udoskonalaniu świata. Za tym pomysłem poszły następne: krytycyzm wobec starych instytucji państwowych i kościelnych, empiryzm – wiara w doświadczenie w badaniu naukowym, postanowiono też walczyć o prawo człowieka do własnych poglądów, wiary, uczuć i szczęśliwego życia. Dokonuje się ogromny postęp w dziedzinie nauki i medycyny, co powoduje przyrost ludności, dłuższe życie człowieka, wyższy poziom bytu, rewolucję przemysłową i wyższy kapitał.
Przemiany te inspiruje myśl filozoficzna, a trzeba dodać, że wiek XVIII to istny „wysyp” wielkich autorytetów w tej dziedzinie. To filozofowie głoszą za Kartezjuszem pochwałę rozumu, nauki i wiedzy, tolerancji i wolnomyślicielstwa. To również filozofowie podejmują się stworzenia dzieła Wielkiej Encyklopedii Francuskiej
. Dostrzegają dobro nowej cywilizacji ale przestrzegają też przed jej niebezpieczeństwami (Rousseau). Mówiąc o charakterze i stylu oświecenia trzeba podkreślić jego różnorodność. Jego cechą podstawową jest bowiem trójstylowość, co oznacza, że w całym bogactwie epoki można wyróżnić trzy zasadnicze nurty: klasycyzm, sentymentalizm
i rokoko
.Nazwa tej epoki wywodzi się od światła. Po raz pierwszy użyto jej w Niemczech. Sugerowano w ten sposób, iż po wieku ciemnoty i zacofania nowa myśl wnosi światło rozpędzające noc baroku. Tak mniemali wielcy myśliciele XVIII w., tak też twierdziły późniejsze autorytety. <a href="oświecenie'>http://pl.shvoong.com/books/477948-oświecenie-krótka-charakterystyka-epoki/">Oświecenie – Krótka Charakterystyka Epoki</a>
Opublikowano dnia: 16 stycznia, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    oświecenie mapa myśli Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    cipa mela poja? Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.