Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Księga Koheleta

artykułu Streszczenie   według:roxie     Autor : Kohelet
ª
 
Księga Koheleta jest to jedna z ksiąg Starego Testamentu. Należy do ksiąg dydaktycznych (tak samo jak Księga Hioba)Księga Koheleta czyli Eklezjastesa do XIX wieku była uważana za dzieło Salomona. Jednak dzisiaj mówi się tylko, że autorem był mędrzec głoszący poglądy filozoficzno-religijne. Księga ta powstała w III albo II wieku przed naszą erą. Ma ona charakter poetyckich rozważań, sentencji i przysłów. Autor prowadzi swobodną, a wręcz chaotyczną wypowiedź. Całe dzieło pokazuje, że zmaga się on z zagadką ludzkiego istnienia i sensu życia. Kohelet jest realistą. Obiektywnie ocenia jasne i ciemne strony życia. Wierzy w Boga, któremu ufa bezgranicznie. Uważa, że kiedyś będziemy musieli zdać relacje Bogu z naszego postępowania. W wizji autora człowiek jest istotą kruchą, a życie ludzkie nie ma w sobie nic trwałego. Jest tak ponieważ wszystko przemija, a więc jest marnością (czyli znikomością, bezcelowością, nietrwałością). Zauważa jednak, że jedyną rzeczą, która nie jest marnością jest to, co pochodzi od Boga. W księdze pojawia się motyw vanitas, który jest częsty nie tylko w literaturze, ale także w sztuce. Jest to motyw wędrowny związany z marnością rzeczy ludzkich, a także z istotą naszego istnienia. W dziele pojawia się stwierdzenie „marność nad marnościami i wszystko marność”. Wyraża ono prawie bezpośrednio co chciał przekazać mędrzec. Jest to myśl czysto filozoficzna. Kohelet nazywa marnością wszystko to, co jest nietrwałe i przemija, a między innymi to co ludzkie. Ciekawe jest też spostrzeżenie autora, że „w wielkiej mądrości wiele utrapienia”. Uznał, że każdy zginie tak samo. Jednak im więcej wiedzy się posiada, tym więcej można zauważyć niesprawiedliwości na świecie, a to przysparza człowiekowi cierpienia.
Opublikowano dnia: 09 stycznia, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    666 ^-^ ;p Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.