Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Wstęp do Pisma Świętego

Wstęp do Pisma Świętego

książki Streszczenie   według:kolodziej     Autor : Zachariasz Łyko
ª
 
Ogólne wprowadzenie do BibliiBiblia pochodzi z greckiego słowa BYBLOS, oznaczającego materiał na którym była spisana. Początkowo były to papirus i skóra. Biblia pisana była przez natchnionych autorów od XVI w. p.n.e. do końca I w. n.e. Dzięki temu wiemy, że jest ona absolutną prawdą. Została napisana w trzech językach: hebrajskim, greckim i aramejskim. Biblię dzielimy na trzy rodzaje ksiąg: 1. Księgi historyczne – w Starym Testamencie opisują historię Izraela na tle narodów pogańskich, w Nowym Testamencie Kościół pierwszych chrześcijan.2. Księgi dydaktyczne – podają wskazania moralne do stosowania w życiu.3. Księgi prorockie – w Starym Testamencie zapowiadają przyjście Mesjasza, a w Nowym Testamencie zapowiadają powtórne przyjście Jezusa na końcu świata, sąd ostateczny, porwanie wierzących do nieba i stworzenie nowej ziemi i nieba.Księga RodzajuAutorem pierwszej Księgi Pisma Świętego jest Mojżesz. Księga powstała ok. 1500 r. p.n.e. Księga opisuje stworzenie wszechświata i ludzi w cyklu sześciodniowym; historię Abrahama, Izaaka i Jakuba (Izraela), aż do wejścia Izraelitów do Egiptu. Z tej księgi dowiadujemy się, że wszystko zostało stworzone przez Boga zgodnie ze swoim gatunkiem na Jego Słowo, a nie tak jak podaje hipoteza ewolucji - powstało w wyniku samoczynnego i przypadkowego przejścia organizmów jednokomórkowych w wielokomórkowe. Księga ta została nazwana księgą rodzaju (GENESIS) od rodzaju ludzkiego. Zawiera ona także szczegółowy opis życia Józefa, syna Jakuba, który został sprzedany przez braci, a później stał się zarządcą Egiptu i zaopatrywał w zboże Izraelitów w latach wielkiego głoduZnajdziemy tu również opis Potopu.Istnieją dwie hipotezy dotyczące tego wydarzenia:- Pierwsza mówi,że potop objął cały pas Ziemi, - Druga, że potop był lokalny, w okolicach gór Ararat. Dzisiaj geolodzy potwierdzają historyczność opisu potopu i tłumaczą tym np. wyginięcie dinozaurów. Woda lała się nie tylko z góry, ale tryskała ze skał. Jest tu również napisane, że zwierzęta miały duszę, co oznaczało, że miały tchnienie życia.Księga WyjściaAutorem drugiej księgi jest Mojżesz, który został powołany na przywódcę Izraela, czyli narodu wybranego. Znaczny wzrost liczby Izraelitów zaniepokoił królów Egiptu i dlatego Izraelici zostali niewolnikami pracującymi przy budowie piramid. Jedna z córek Faraona, przyszła królowa Egiptu - Hatszepsut - zaopiekowała się Mojżeszem, który został wychowany na dworze Faraona. Wyjście Izraelitów z Egiptu nastąpiło ok. 1445 r. p.n.e., za czasów Faraona Amenhotepa II.Izraelici składali ofiarę z baranka. Wierzyli, że przekładając na niego swoje grzechy i zabijając go, otrzymują odpuszczenie grzechów. Taką ofiarą dla nas stał się Jezus, który został nazwany Barankiem Bożym. Wziął on nasze grzechy na siebie i umarł za nie.Księga KapłańskaAutorem trzeciej księgi jest Mojżesz. Treścią Księgi Kapłańskiej są sprawy kultowe.
W pierwszej części księga zawiera pouczenie dla Izraelitów o różnych ofiarach, pouczenia dla kapłanów o sposobach składania różnego rodzaju ofiar, przepisy dotyczące czystości kultycznej, kodeksy świętości zawierające przepisy moralne, szacunek dla rodziców, przestrzeganie dekalogu, wszystkich świąt religijnych. W tej księdze mamy pojęcie ofiary zastępczej wyrażającej się w symbolicznym przekładaniu grzechów z samego siebie na ofiarę, np. baranka czy kozła. To dawało możliwość pojednania się z Bogiem. Dla nas kapłanem, który ofiarował się za nasze grzechy stał się Jezus. Przepisy prawa mojżeszowego nie obowiązują chrześcijan.Księga LiczbKsięgę Liczb napisał Mojżesz. Obejmuje ona czasy faraona Amenhotepa III (1417-1379 r. p.n.e.). Opisuje wyjście spod góry Synaj i wędrówkę 38 lat po pustyni. Naczelną myślą księgi jest wywyższenie Boga Izraela, jego świętość i troska o Jego lud. Mamy tutaj opisany bunt Koracha i Datana i wielu innych, którzy narzekali na ciężką wędrówkę po pustyni. Wspominali oni czasy niewoli w ziemi egipskiej, gdzie przynajmniej mieli zapewnione skromne wyżywienie.Mimo że Bóg zesłał imz nieba mannę i przepiórki, oni wciąż narzekali. Gdy nie było wody, dzięki mocy Bożej Mojżesz w mieście Meriba wypuścił wodę ze skał. Jednak nie oddał za to chwały Bogu i przypisał to sobie. Dlatego Izraelici w tym czasie nie weszli do Ziemi Obiecanej. Mamy tu także przepowiednie proroka Balaama dotyczące błogosławieństwa dla całego Izraela.Księga Powtórzonego PrawaAutorem piątej księgi jest Mojżesz. Księga składa się z czterech mów Mojżesza wygłoszonych na stepach Moabu, zakończonych przekazaniem pełnomocnictw Jozuemu.- W pierwszej Mojżesz przypomina ważniejsze wydarzenia w wędrówce spod Synaju do Moabu,- druga mowa przedstawia dekalog jako podstawę przymierza między Izraelem a Bogiem. Oprócz tego mamy tutaj także prawo państwowe, cywilne, karne i religijne, - trzecia mowa zawiera błogosławieństwa i przekleństwa,- czwarta mowa zawiera wezwanie do zachowania prawa i przekazanie pełnomocnictw Jozuemu. Przestrzeganie prawa i posłuszeństwo wobec Boga dawało życie, nieposłuszeństwo – śmierć. Dekalog jest częścią prawa mojżeszowego. Jezus rozszerza jego zakres w Ewangelii Mat. piąta Księga chwali prawdziwego Boga w przeciwieństwie do bóstw pogańskich, przedstawionych za pomocą figur.
Opublikowano dnia: 31 grudnia, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    To jest ksiega kapłańska?? Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Osoby które przeczytały Streszczenie, przeczytały też:

  1. 1. Wójcik

    komentarzyk

    tekst jest spoko, ale ja bym go podzieliła na pod rozdziały aby łatwiej było coś znaleść :)

    0 Zagłosuj 13 stycznia 2008
X

.