Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Osiągnięcia gospodarcze II Rzeczpospolitej

Osiągnięcia gospodarcze II Rzeczpospolitej

książki Streszczenie   według:asiula     Autor : Różni
ª
 
Polityka przemysłowa państwa w interesującym nas okresie,zmierzała przede wszystkim do szybkiego opanowania kryzysu żywnościowego.Wynikały z tego preferencje dla przemysłu spożywczego,ale przemysł musiał pracować także na potrzeby armii w warunkach pokoju.W zakresie przemysłów surowcowych,pomoc kredytowa państwa,zmierzała do szybkiej odbudowy tych dziedzin,które pracowały na potrzeby rynku krajowego tj.węgiel,sól,ruda żelaza.W Polsce wskaźnik produkcji w 1930 roku,spadł do 90,w 1931r. do 78,w 1932r. do 64.Lata następne,to lata bardzo powolnej poprawy.Najsilniej kryzys uderzył w dział przemysłów surowcowych i eksportowych.Inaczej przeżywało kryzys rolnictwo polskie,głównym jego objawem,był spadek cen produktów rolniczych,znacznie większy niż spadek cen artykułów przemysłowych.Ceny na płody rolne spadały przy rosnącej podaży żywności.Do kwietnia 1936 roku,naczelną zasadą polskiej gospodarki,była stałość kursu złotego i pełna realizacja zobowiązań dłużniczych.Spadek produkcji i obrotów handlowych,zdezorganizował budżet państwa przez ograniczenie wpływów z podatków,państwowych monopoli,ceł,oraz wpłat przedsiębiorstw państwowych.Główną tendencją polityki podatkowej tego okresu,było zmniejszanie podatków bezpośrednich,płaconych przez producentów i zwiększanie podatków pośrednich,płaconych przez konsumentów.Ta tendencja,zwężając zdolności konsumpcyjne,pogłębiała spadek produkcji i usług,podobnie jak czyniły to wszelkie inne oszczędności,kosztem dochodów ludności najemnej i chłopskiej.W celu ograniczenia deficytu budżetowego,Kwiatkowski-były minister przemysłu i handlu,wybrany na kierownicze stanowisko polskiej polityki gospodarczej,wprowadził,zwalczany przez Związki Zawodowe,specjalny podatek od wynagrodzeń i zreformował podatek dochodowy,z którego wpływy wzrosły o 66 mln.zł.Przejął też część dotychczasowych wpływów finansowych samorządów i zmniejszył świadczenia emerytalne i inwalidzkie.Dawna polityka deflacyjna,była przez Kwiatkowskiego kontynuowana w postaci obniżenia cen artykułów skartelizowanych,obniżenia komornego,kolejnej taryfy towarowej,akcyz skarbowych,świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego.W celu ograniczenia konfliktów socjalnych w przemyśle,rząd Kościałkowskiego i Kwiatkowskiego,zaczął powoływać specjalne komisje rozjemcze,oraz przygotował ustawę o układach zbiorowych.
Sukcesem tego rządu,była podpisana 4 listopada 1935 r. umowa gospodarcza polsko-niemiecka,która zamykała dziesięcioletnią wojnę celną.W polityce rolnej,którą kierował Juliusz Poniatowski,doszło do oddłużenia rolnictwa.Rząd zastosował czteroletnią prolongatę dla zaległości w podatkach,daninach i opłatach specjalnych.W eksporcie rolnym rozszerzono finansową pomoc państwa,szczególnie dla wywozu hodowlanego,bardziej związaną z gospodarką chłopską.Z inspiracji Kwiatkowskiego,Bank Polski rozszerzył działalność kredytową.Od maja 1936r. do lutego 1937r,trwały prace nad sześcioletnim planem rozbudowy Polskich Sił Zbrojnych.W latach 1937-1942,skoordynowano z nim prace nad planem inwestycji cywilnych,kierowane przez Kwiatkowskiego.Środki na budowę COP-u,czerpano z dwóch źródeł:zagranicznych i krajowych.Zachęcony sukcesem swojej polityki inwestycyjnej,2 grudnia 1938r. Kwiatkowski przedstawił w expose sejmowym,ideę piętnastoletniego planu perspektywicznego,podzielone na odcinkowe plany trzyletnie.W pierwszej trzylatce miały dominować inwestycje obronne,w drugiej –rozbudowa systemu komunikacyjnego,w trzeciej-modernizacja rolnictwa i rozwój oświaty ludowej,w czwartej-urbanizacja i polonizacja struktury miast,w piątej-ujednolicenie struktury gospodarczej Polski.Realizacja antydepresyjnego programu Kwiatkowskiego,dała pozytywne rezultaty w warunkach postępu światowej koniunktury gospodarczej.Dzieje drugiej niepodległości związane są z wielkim regresem gospodarczo-społecznym,wywołanym przez I wojnę światową.Wbrew tezom powojennej historiografii,wojna polsko-radziecka lat 1919-1920,nie doprowadziła do załamania się koniunktury gospodarczej w przemyśle,ale sprzyjała jejrozwojowi,ponieważ plac działań wojennych ominął w zasadzie tereny przemysłowe.
Opublikowano dnia: 14 września, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    osiągnięcia gospodarcze II rzeczy pospolitej Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.