Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>POWIEŚĆ REALISTYCZNA NA PODSTAWIE „LALKI” B.PRUSA I „OJCA GORIOT” H. BALZAKA

POWIEŚĆ REALISTYCZNA NA PODSTAWIE „LALKI” B.PRUSA I „OJCA GORIOT” H. BALZAKA

książki Streszczenie   według:kasia81     Autor : Kasia81
ª
 
Balzak – twórca realizmu zwanego krytycznym, dojrzałym lub wielkim. Stworzył model klasycznej powieści realistycznej, nie znanej dotąd w historii literatury francuskiej. Powieść realistyczna - to utwór, który wiernie i szczegółowo, niemalże fotograficznie odzwierciedla rzeczywistość – ludzi i zdarzenia: wg Stendhala „powieść jest zwierciadłem” Wśród cech powieści realistycznej wyróżniamy: · obecność wszechwiedzącego, trzecioosobowego, „przezroczystego” narratora · szczegółowość w opisie świata przedstawionego · rzeczywisty byt fikcji czyli prawdopodobna, realna fabuła · bohater powieści realistycznej czyli silna, przedsiębiorcza osobowość, która często usytuowana jest na styku dwóch różnych światów „Ojciec Goriot” Odzwierciedla życie, przekrój społeczny, obyczaje Paryża lat 20-tych. Narracja jest głosem trzecioosobowym i wszechwiedzącym, zna np. myśli bohaterów, ich przeszłość, ich tajemnice, opowiada zdarzenia nie ujawniając swoich interpretacji, jest „czystym” przekaźnikiem. Wydarzenia powieści biegną kolejno, wynikają z siebie i są racjonalne i prawdopodobne, bez interwencji sił pozaziemskich, bez wizji, bez fantazji. Obserwujemy też skrupulatną szczegółowość w opisie świata przedstawionego – Balzak odtwarza mapę Paryża, układ uliczek w dzielnicy pensjonatu, opis budynku z zewnątrz. Stosuje zabieg milieu, czyli chwyt charakteryzowania postaci poprzez opis przedmiotów, którymi się otacza, pomieszczeń, w których przebywa, czy też ludzi, z którymi przestaje. Przykładem jest opis pensjonatu pani Vauquer. Pozostaje bohater. Oczywiście ojciec Goriot nie jest typowym bohaterem realistycznym. Rolę tę odgrywa w powieści Vautrin, który jest silną, przedsiębiorczą osobowością. Stoi na granicy świata zwykłego i przestępczego podziemia. Funkcjonuje także w momencie zmian światów społecznych – oto zdeklarowany feudalizm ustępuje miejsca kapitalizmowi. Podajmy, że Ojciec Goriot spełnia rolę powieści realistycznej: - pokazuje świat z punktu widzenia zwykłego odbiorcy - odkrywa i obnaża prawa rządzące rzeczywistością - ujawnia prawdy o życiu Miasto w epoce realizmu to przede wszystkim u Balzaca Paryż. Paryż teatrów, oper, dam i dandysów wydających fortuny na nocne życie i wciąż spalających się w zdobywaniu pieniędzy. Paryż praczek, prostytutek i złodziei – miasto arystokracji i mieszczaństwo. „Lalka” Opis przestrzeni i osób. Tłem wydarzeń jest wielkie miasto, wiernie opisane w powieści.
„Lustrzane” przedstawienie środowiska powoduje: · wierność topografii i nazw geograficznych – Prus zamieszcza w powieści Łazienki, Krakowskie Przedmieście, Powiśle, Nalewki, Służewiec · realizm szczegółów – w opisie przedmiotów – np. wystawa sklepu Wokulskiego, strojów – np. kreacji panny Łęckiej · milieu – prezentacje otoczenia postaci – zachodzi to w przypadku opisu sypialni panny Łęckiej lub pokoju Rzeckiego Miasto – żyje i jest prawdą o XIX – wiecznej Warszawie: stroje, powozy, sklepy, wystawy, kwesty, są opisane tak sugestywnie, że niemal słyszymy gwar stolicy – ówczesny potok życia. Narrator – Bolesław Prus wprowadza dwugłos narracji i jest to w zakresie prozy pewnym novum, lecz główny tok wydarzeń przedstawia narrator 3 – osobowy, „przezroczysty” obiektywny. Realizm czasu – pisarz bardzo pilnuje zgodności i prawidłowości podawanych dat. Wydarzenia takie jak kwesta w Łazienkach, spektakl teatralny, które zamieszcza Prus w powieści są rzeczywiste, zgodne z informacjami zamieszczonymi w ówczesnej prasie. Obecność epizodów – nie tylko wzbogacają obraz miasta, lecz także powodują stałe dopełnianie się sytuacji, dają także dodatkowe informacje o wydarzeniach. Kreacja postaci – Prus przedstawia swoich bohaterów bezpośrednio – przez opis, i pośśrednio – przez ich czyny. Są to postacie prawdziwe, ludzkie, nie biało –czarne. Są nieco „upsychologizowane”, poznajemy ich wewnętrzne motywacje, nie tylko jednoznaczna etykietkę. W utworze Prusa nie wyczuwa się natrętnej tendencji, realizacji programu pozytywistycznego w pierwszym rzędzie. Wprawdzie z działań Wokulskiego, opisu biedoty miejskiej i arystokracji wynika postulat pracy organicznej i pracy u podstaw - nie są jednak szczególnie wyeksponowane. Cel powieści realistycznej jest inny: ukazać wszechstronny obraz sytuacji jednostki w społeczeństwie, prawdę o niej, o stosunkach społecznych i współesnym świecie. Ten cel Bolesław Prus spełnia w „Lalce”.
Opublikowano dnia: 14 sierpnia, 2005   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
  1. 1. duczek

    kiepsko

    to nie jest streszczenie tylko opis ogólny!

    0 Zagłosuj 19 lutego 2007
X

.