Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Układ krwionośny, Skład i rola krwi w organizmie człowieka

Układ krwionośny, Skład i rola krwi w organizmie człowieka

artykułu Streszczenie   według:Ksiezniczka18     Autor : Nieznany
ª
 
W naszym ciele krąży ponad 5 litrów krwi. Każdego dnia ten życiodajny płyn przepływa przez nasze serce ponad 100 razy. Krew jest swoistą tkanką łączną (płynną) zbudowaną z komórek, czyli elementów morfotycznych. Komórki zawieszone są w płynie zwanym osoczem. Taka budowa krwi wynika z funkcji, jakie pełni ona w organizmie. To krew bowiem przenosi tlen i pożywienie do wszystkich komórek ciała ludzkiego. Zabiera również z tkanek produkty przemiany materii, część ich oddaje w nerkach do wydalenia, zaś dwutlenek węgla zostawia w płucach. Pośrednikiem w wymianie gazowej tlen – dwutlenek węgla są czerwone krwinki – erytrocyty, a ściślej mówiąc, zawarta w nich hemoglobina. Hemoglobina jest bardzo wydajnym przenośnikiem tlenu; każda cząsteczka tego białka może przyłączyć cztery cząsteczki tlenu. Erytrocyty to najliczniejszy składnik krwi. Krwinki czerwone powstają w szpiku kostnym wypełniającym jamy szpikowe kości, w 1 mm3 znajduje się ich około 4,5 – 5 mln. Są wyspecjalizowane w transporcie tlenu dzięki zawartej w nich hemoglobinie. Dojrzałe erytrocyty pozbawione są jądra komórkowego i mitochondriów. Nie przeszkadza im to jednak w pełnieniu swojej bardzo ważnej funkcji – transportowania tlenu. Mają kształt dwuwklęsłych krążków. W cytoplazmie zawierają głównie hemoglobinę. Krwinki czerwone żyją około 120 dni, stare erytrocyty niszczone są w śledzionie. Osocze to płynny element krwi, który stanowi około 56% jej objętości. Składa się głównie z wody (około 90%) oraz rozpuszczonych w niej białek, soli mineralnych, składników odżywczych i produktów przemiany materii, głównie mocznika. Składnikiem osocza są również hormony, które tą drogą docierają do komórek docelowych. Głównym białkiem osocza jest albumina, inne białka np. immunoglobuliny są istotnym elementem obrony organizmu przed ciałami obcymi (stąd nazwa systemu odpornościowego – układ immunologiczny). Ponadto białko osocza – fibrynogen – bierze udział w procesie krzepnięcia krwi. W osoczu zawieszone są elementy morfotyczne krwi – to erytrocyty (czerwone krwinki), leukocyty (białe krwinki) i trombocyty (płytki krwi). Stanowią one ok. 44% objętości krwi. Leukocytów jest od 4,4, - 11,3 tys. w mm3 Białe krwinki pełnią funkcje obronne. produkują przeciwciała albo też bezpośrednio niszczą obce komórki w procesie fagocytozy. rozpoznaną obcą komórkę pożerają (fagocytują) i trawią. Podobnie jak erytrocyty powstają w szpiku kostnym. Nie zawierają barwnika, ale w przeciwieństwie do erytrocytów mają centralnie położone jądro komórkowe. Płytki krwi są odłamkami dużych krwinek macierzystych w szpiku kostnym. Są małe, owalne, o ostrych brzegach i dużym jądrze komórkowym. Zawartość trombocytów we krwi waha się w przedziale od 140 – 440 tys. mm3. Ich rola polega na hamowaniu krwawienia po zranieniu – czyli biorą udział w procesie krzepnięcia krwi. W razie uszkodzenia naczynia krwionośnego płytki krwi przylegają do siebie i do miejsca zranienia, tworząc zatykający miejsce zranienia czop. Z czasem skrzep twardnieje i tworzy na powierzchni rany ochronną warstwę – to tzw. strup, pod którym tworzy się nowa warstwa skóry.
Gdy ten proces zostaje zakończony, strup odpada. Główne funkcje krwi Dzięki pracy serca krew dociera do wszystkich komórek naszego organizmu. Krew ma do spełnienia różne ważne funkcje: - funkcja odżywcza – krew transportuje niezbędne do życia tlen i substancje odżywcze do wszystkich komórek i zabiera z nich jednocześnie dwutlenek węgla i zbędne produkty przemiany materii; - funkcja transportująca – krew przenosi produkowane przez gruczoły dokrewne hormony do narządów docelowych – w ten sposób przekazywane są informacje z jednych części ciała do drugich; - funkcja przeciwkrwotoczna – w momencie rozerwania naczynia krwionośnego krew w miejscu zranienia gromadzi trombocyty i leukocyty, rozpoczynając w ten sposób proces krzepnięcia; - funkcja termoregulacyjna – krew i sieć naczyń krwionośnych stanowi swego rodzaju system grzewczy, który rozprowadza ciepło po całym organizmie; - funkcja obronna – krew przenosi leukocyty i przeciwciała, które bronią organizm przed chorobotwórczymi drobnoustrojami. Choroby krwi Zaburzenia w funkcjonowaniu krwi są przyczyną wielu bardzo poważnych chorób. Anemia sierpowata jest skutkiem nieprawidłowej budowy cząsteczki hemoglobiny, a hemofilia – defektu krzepnięcia krwi. Białaczka jest chorobą nowotworową krwi. Jej przyczyną jest niekontrolowany podział komórek, z których w szpiku kostnym powstają leukocyty. pojawienie się w dużej liczbie zmienionych nowotworowo komórek krwi powoduje zaburzenie wielu funkcji krwi. Nie leczona białaczka prowadzi do śmierci. Jej leczenie polega na zastąpieniu komórek szpiku osoby chorej zdrowymi, pobranymi od dawcy. Badania krwi 9czyli morfologia) dostarczają wielu ważnych informacji o stanie naszego zdrowia. Grupy krwi Podział na grupy krwi związany jest z obecnością w błonach erytrocytów białek, które połączone są z resztami cukrowymi. Te reszty cukrowe mogą być antygenami, czyli inaczej mówiąc, mogą pobudzać układ odpornościowy. Ze względu na obecność w erytrocytach antygenu A lub B dokonano podziału na cztery główne grupy krwi: A, B, AB,0.Grupa A ma w krwinkach antygen A, grupa B, grupa AB ma dwa rodzaje antygenów, grupa 0 nie ma żadnego antygenu. Obecność innego antygenu – antygenu D – oznacza się symbolem Rh+, a jego brak Rh-. Jeszcze do niedawna (bo do początków naszego stulecia) nie wiedziano, że istnieją różne grupy krwi. Często miało to tragiczne skutki, bo przetoczenie krwi niezgodnej z grupą biorcy kończyło się jego śmiercią.
Opublikowano dnia: 04 września, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    jak zbudowane sa erytrocyny i jaka pelnią role w organizmie Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    co przenosi w organizmie tlen i dwutlenek węgla? Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    jaką rolę w procesie wymiany gazowej pełni krew?? Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.