Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

"Ludzie bezdomni"

książki Streszczenie   według:djkadzidzia     Autor : Stefan Żeromski
ª
 
Wpływ dzieciństwa na dalsze życie człowieka. Tomasz Judym pochodził z ubogiej rodziny szewskiej, dzieciństwo spędził w Warszawie na ulicy Ciepłej i Krochmalnej, rzadko widząc zieleń i słońce. Na wychowanie przygarnęła go ciotka, gdzie był wykorzystywany do posług i pracy w kuchni, znosił wiele upokorzeń, żył w ciągłym strachu. Co prawda to dzięki jej zamożności skończył szkołę, ale drogę na uniwersytet przebył sam, bez niczyjej pomocy. Dzięki temu uzyskał awans społeczny i należał do inteligencji. Z zawodu był lekarzem. Na początku powieści podczas zwiedzania Paryża poznał Joannę. Ona po stracie rodziców zamieszkała w Kielcach również z ciotką. Po ukończeniu gimnazjum wyjechała do Warszawy. Od tej pory pracowała jako guwernantka u pani Niewiadomskiej. Moment przybycia Joanny do Zagłębia okazał się najtrudniejszą chwilą w życiu Judyma, bowiem wtedy właśnie podjął decyzję o rozstaniu z nią. Podany fragment to scena poprzedzająca dokonanie wyboru przez Tomasza. Rozmowa ta była ostatnią ważną konwersacją. Judym na miejsce spotkania wybrał budy w okolicy fabryki. Domy wynędzniałe. Na bagnistym gruncie , gdzie ludzie przypominali „wynaturzone gatunki” wołające o pomstę do nieba. Okolica miała uświadomić Joannie, iż Tomasz jako lekarz jest potrzebny ubogim ludziom. Judym wobec panny Podborskiej był oziębły, nie potrafił spojrzeć jej w oczy: ”wzięła go za rękę, gdyż pewne przeczucie wolno jak zimna stal wpychało się w jej serce. Wyrwał rękę i mówił szorstkim, obrażającym głosem patrząc przed siebie”. Kochał ją, lecz wiedział, że nie może być z nią, bowiem był rozdarty wewnętrznie między własnym, osobistym szczęściem, a poświęceniem dla społeczeństwa. Decyzja ta nie była łatwa, Judym cierpiał, bo musiał dokonać wyboru między miłością, a długiem, który chciał spłacić wobec swojej warstwy społecznej. Joasia z kolei planowała wspólną przyszłość z lekarzem, chciałaby z nim zamieszkać, pomagać mu w pracy, pragnęła spędzić resztę swego życia przy jego boku, bo wiedziała, że wtedy spełni się jej marzenie o domu i że będzie szczęśliwa. Pragnęła poświęcić się dla Tomasza, pomagać mu w spełnianiu misji lekarza ubogich. On jednak pomimo wszystko odrzucił jej uczucia, zranił ją. Być może wpływ na decyzję o rozstaniu w dużej mierze miało pochodzenie społeczne Judyma, bo to przecież poczucie odpowiedzialności wobec biedoty nie pozwoliło mu na szczęście osobiste. Tomasz niejednokrotnie przypominał Joasi o swoim pochodzeniu. Wierzył, że musi się wyrzec szczęścia, dopóki nie zwalczy biedy. Doskonale rozumiał ludzi ubogich, bowiem pochodził z tej warstwy społecznej i mimo, ze udało mu się zniej wyrwać , odczuwał pewien rodzaj zobowiązania wobec tych ludzi. Judym nie chciał ożenić się z panną Podborską, ponieważ wydawało mu się, że nie zrozumie jego poświęcenia, tymczasem było inaczej. Ich rozstanie nie było łatwe. Zatem dlaczego Judym postanowił rozstać się z kobietą ,którą kochał? Może to kwestia przyzwyczajenia, bo całe swe życie poświęcił pomocy biednym. Być może jednak obawiał się, że gdy założy rodzinę to zmieni swoją postawę na dorobkiewicza, materialistę, który porzuci bezinteresowną pomoc, ponieważ będzie chciał zapewnić godny byt swoim najbliższym i to dla ich dobra poświęci się.
Tomasz w końcu doszedł do wniosku, że nie potrafi pogodzić swojego zajęcia z rodziną, miłością i szczęściem. Jego decyzja doprowadziła do tego, że zarówno on jak i Joanna stali się ludźmi bezdomnymi. Na koniec sceny Judym pozostał sam, obserwował rozdartą sosnę, która tu odzwierciedlała jego wewnętrzne rozdarcie.Jednak do końcanie był pewien czy podjął słuszną decyzję. Przed trudnym wyborem główny bohater powieści „Ludzie bezdomni” stanął niejednokrotnie. Przebywając w Paryżu , gdzie odbywał swój staż, podjął decyzję o przerwaniu pracy i powrocie do Warszawy. Zaraz po przyjeździe odwiedził swoją małą ojczyznę-ulicę Ciepłą. Na wybory Judyma miała również wpływ symbolika, posąg Wenus zMilo czyli posąg idealnej kobiety, obraz piękna, harmonii, miłości. Tomasz wypowiadał się o tym posągu antycznym, żeWenus to „jasny i dobry symbol życia, córka nieba i dnia”. Wyjechał z Paryża, bo tęsknił za miłością. Kolejnym symbolem jest obraz „Ubogi rybak”. Przedstawia on nędzarza z „przedmieścia wielkiej stolicy”, wychudłego, odzianego w łachmany, człowiek ten wyczekiwał beznadziejnie ze swą wędką zanurzoną w wodzie na rezultat „łowów”. Obok niego widać równie wynędzniałą żonę i małe dziecko . Jest to symbol cierpienia, krzywdy, bezdomności. Pokazuje on związek uczuciowy Judyma z najbiedniejszymi. Kwiat tuberozy symbolizuje postawę i życie Karbowskiego, to symbol bezużytecznego piękna, tak mówi o nim sam główny bohater. I w końcu rozdarta sosna to symbol przeżywanej przez Tomasza rozterki, wyboru między altruizmem, a pragnieniem miłości. Tragizm sosny polega na tym, że nie może ona rosnąć na jednym, określonym miejscu, zaś sposób bytowania jest przyczyną jej niewymownych cierpień. Analogię między losem sosny, a postacią Judyma można by określić jako tragiczny konflikt życia bohatera. Jest to rozdarcie między dwiema doniosłymi wartościami: miłością do Joasi, pragnieniem związania się z nią - a głosem obowiązku, moralnego nakazu, który, aby spełnić, trzeba zgodzić się na samotność. Jak w każdym życiu człowieka dokonywane przez nas decyzje pociągają za sobą konsekwencje, tak samo było w przypadku Judyma. Tragizm, bezdomność, samotność i rozdarcie to są właśnie skutki rozstania z Joanną, a także wielu innych wyborów. Pochodzenie społeczne wpłynęło na życie Judyma w bardzo znaczny sposób. Determinowało go do dokonywania wyborów, miało również wpływ na konsekwencje tych decyzji. Warstwa społeczna, z której wywodził się Judym powodowała w nim wewnętrzne sprzeczności, które nie pozwoliły mu stać się człowiekiem szczęśliwym, bo nie potrafił pogodzić miłości i obowiązków.
Opublikowano dnia: 21 czerwca, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.