Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Państwo PLATONA

książki Streszczenie   według:Lictotum     Autor : Platon
ª
 


TEORIA PAŃSTWA W FILOZOFII PLATONA

wpisz do wyszukiwarki
zobacz ---- poglądy filozoficzne Arystotelesa
zobacz ---- koncepcja człowieka w filozofii Pascala
zobacz ---- Zakład PASCALA
zobacz ---- poglądy etyczne Sokratesa
zobacz ---- poglądy filozoficzne Platona
zobacz ---- Kartezjusz COGITO ERGO SUM
zobacz ---- poglądy logiczne Sokratesa

Platon uważał, że konkretne zadania człowieka realizują się jedynie w życiu społecznym. Teoria państwa zawarta w ‘Prawach’ i ‘Rzeczpospolitej’ opierała się na idei dobra i sprawiedliwości. Państwo powinno dążyć do powszechności i stałości, ma kierować się ogólnymi zasadami, a nie indywidualnymi pomysłami. Program ten był jednolity dla wszystkich, uniwersalny.

Państwo jest jak organizm, każdy członek organizmu ma ‘wykonywać swoje zadania’, czyli to, co wyznaczy mu społeczeństwo. Wykonywanie tych zadań powinno być oparte na wiedzy, ponieważ aby czynić dobro trzeba je koniecznie znać.
Do państwa należą jedynie te jednostki które są mu potrzebni: filozofowie-władcy strażnicy państwa-wojsko i rzemieślnicy.

Państwo powinno być w najlepszym kształcie stanowe i składać się z części. Części, stany Państwa mają takie same zadania i cechy jak 3 części duszy, dlatego istnieje hierarchia. Państwo powinno być ascetyczne - dąży do idealnego celu.

-------------------------
czytaj wcześniejsze części wykładu:
wpisz do wyszukiwarki:

I. PODZIAŁ DIALOGÓW PLATONA
II. PERIODYZACJA DZIEŁ PLATONA
III. DZIEŁA PLATONA
IV. PLATON - Laches Charmides Obrona Sokratesa Protagoras Lyzis
V. AKADEMIA PLATONA
VI. PLATON - Fajdros Fedon Państwo Gorgiasz Teajtet Eutydemos Menon
VII. PISMA DIALEKTYCZNE PLATONA - SOFISTA POLITYK FILEBOS
VIII. System Platona (Koncepcja bytu Platona)
IX. Mit PLATONA - METAFORA JASKINI PLATONA
X. IDEA PIĘKNA I DOBRA PLATONA
XI. Platon - METAFIZYKA (Świat Idei Platona)
XII. Platon - Człowiek. Koncepcja człowieka w filozofii Platona
XIII. Platon - DUSZA - Koncepcja duszy w Filozofii Platona
XIV. Platon Dusza - Podział duszy u PLATONA
XV. Platon - Cnoty. Koncepcja czterech Cnót Kardynalnych
XVI. Platon - TEORIA ANAMNEZY (Anamneza)
XVIII. Platon - Harmonia Duszy i Ciała
XIX. Platon nieśmiertelność duszy człowieka. Związek duszy z ciałem
XX. Platon - Szczęście nieśmiertelnej Duszy
XXI. Platon - WIEDZA. Problem poznania i wiedzy u Platona
XXII. Platon - Epistemologia. Teoria poznania Platona
XXIII. Platon – EPISTEMOLOGIA
XXIV. Synopsis AISTHRSIS i metoda indukcyjna u Platona
XXV. Prawda u PLATONA. Koncepcja prawdy w filozofii PLATONA
XXVI. Platon definicja Prawdy. Definicja Prawdy i fałszu u Platona
XXVII. Platońska TEORIA WIEDZY I POZNANIA - PLATOŃSKA TEORIA SĄDU
XXVIII. Dobro PLATONA - Koncepcja Dobra i Zła w filozofii Platona
XXIX. Idealizm PLATONA - Synowie Ziemi i Przyjaciele Idei u Platona
XXX. Państwo PLATONA. Koncepcja Państwa Idealnego w Filozofii Platona
XXI. Państwo idealne według PLATONA
XXII. Utopia PLATONA - Platońska Koncepcja Państwa Idealnego
XXIII. Platon Świat Idealny
XXIV. Wychowanie PLATONA. Koncepcje dotyczące wychowania w Państwie PLATONA
XXV. Mimesis u PLATONA. Estetyka u Platona
XXVI. Mimesis u PLATONA. Estetyka u Platona
XXVII. Sztuka PLATONA. Koncepcja Sztuki w filozofii Platona
XXVIII. Platon. Rola Kobiet w Państwie PLATONA
XXIX. Platon - PRAWA. Koncepcja Państwa w Prawach Platona
XXX. Platon – PRAWA
XXI. Platon - RELIGIA. Platońska wizja religijności
XXXII. Platon list 7 - Teoria Idei
XXXIII. Parmenides i Platon. Poglądy filozoficzne
XXXIV. Parmenides Dialog Platona. Główne problemy Parmenidesa u Platona
XXXV. PLATON - APORIE. Aporia trzeciego człowieka, aporia Pana i niewolnika
XXXVI. Platon - Świat Idei. Problemy relacji między ideami a rzeczami Platona
XXXVIII. Platon SOFISTA - Główne problemy dialogu
XXXIX. Teoria BYTU PLATONA. PROBLEMY ZWIĄZKU JĘZYKA Z RZECZYWISTOŚCIĄ
XXXX. Koncepcja ruchy u Platona. Byt, ruch i zmiana w ontologii Platona
XXXXII. Problem orzekania fałszu u Platona
XXXXIII. Platon PIRAMIDA. KONCEPCJA ONTOLOGII PLATOŃSKIEJ
XXXXIV. Platon - POWSTANIE ŚWIATA
XXXXV. Platon - POWSTANIE ŚWIATA
XXXXVI. Platon ARCHE. Koncepcja pierwszego elementu w filozofii Platona
XXXXVII. Platon - Struktura tego co ograniczone i nieograniczone u Platona
XXXXVIII. Powstanie świata w filozofii PLATONA
XXXXIX. Demiurg W FILOZOFII PLATONA
XXXXX. Platon APEIRON - Struktura Świata. Materia z której składa się świat
XXXXXI. Platon - CZAS I WIECZNOŚĆ. Kopią Wieczności jest Czas
XXXXXII. Platon - Ciało więzieniem Duszy
XXXXXIII. Platon stworzenie Człowieka

------- czytaj poprzednią część wykładów o Platonie na -----------

(kolejną część wykładu o filozofii Platona klikając na link znajdujący poniżej)


Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.