Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Żydzi sefardyjscy

Żydzi sefardyjscy

książki Streszczenie   według:VanDut     Autorzy: Joseph J. Lévy; Yolande Cohen
ª
 
Na obszarze Półwyspu Iberyjskiego przez osiemset lat mieszkali Żydzi. Nazywani Sefardyjczykami komunikowali się przy pomocy dialektów judeo-romańskich, a ich stosunki zarówno z katolikami, jak i wyznawcami islamu były doskonałe. Okres tego idealnego współżycia trzech wielkich religii i kultur do dziś nazywa się Złotym. Sytuacja uległa jednak całkowitej zmianie w roku 1492 – na przestrzeni czterech lat, na mocy dekretu wydanego przez króla Ferdynanda i królową Izabelę Katolickich, Żydzi zostali wypędzeni z Hiszpanii i Portugalii. Fakt, że musieli zamieszkać na nieznanych im ziemiach włoskich, bałkańskich, czy nawet w Ameryce Południowej, spowodował, iż zamknęli się na wpływy innych kultur, zachowując po dziś dzień swoją odrębność. Książka Josepha J. Levy’ego i Yolande Cohen przedstawia historię Żydów sefardyjskich od początku ich osiedlania się na Półwyspie Iberyjskim, poprzez wygnanie, rozproszenie, aż po czasy współczesne. „Żydzi sefardyjscy” to książka interesująca – cała opowieść została rozpisana na części i rozdziały, a każdy z elementów tej pięknie składającej się w jedno opowieści, rozpoczyna się od zdania pytającego. Pojedyncze rozdzialiki zaś, wchodzące w skład całości, traktować można także jako odrębne eseje, szkice odpowiadające na zadane w temacie pytanie. Autorzy przewidzieli z niezwykłą przezornością, co może interesować odbiorcę. Stanęli nie po stronie uczonych, którzy przekazują swoją wiedzę bez względu na to, czy czytelnik będzie w stanie zrozumieć erudycyjny wywód, czy nie, ale po stronie czytelnika właśnie, podając mu zbiór informacji w sposób przystępny i uporządkowany językiem jasnym i prostym.
Informacje przedstawione w książce dotykają różnych sfer – są nie tylko zapisem chronologii wydarzeń, ale także kroniką najważniejszych postaci, wydarzeń i tekstów kultury, charakterystyką cech opisywanej cywilizacji, a także przedstawieniem skutków takich, a nie innych rozwiązań, nie tylko na płaszczyźnie religii judaistycznej, ale także jej wpływu na inne religie, jak chociażby chrześcijaństwo. I odwrotnie, tak jak na przykład w rozdziale „Na czym polegała rola i działalność inkwizycji?”, gdzie bada się przyczyny pogromu innowierców, czyli w tym przypadku także i Żydów. Przy okazji, zróżnicowanie informacji i zaznaczenie tego faktu w kolejnych tytułach, pomaga zorientować się łatwo i szczegółowo w tym, jakie kwestie poruszone zostały w książce Josepha J. Levy’ego i Yolande Cohen. Jedno wydaje się pewne – każdy, kogo interesuje tematyka żydowska, znajdzie w „Żydach sefardyjskich” coś dla siebie.
Opublikowano dnia: 21 marca, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.