Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Widzenie księdza Piotra - III cz. "Dziadów"

Widzenie księdza Piotra - III cz. "Dziadów"

książki Streszczenie   według:Tyris     Autor : Adam Mickiewicz
ª
 
To główny temat V sceny III części „Dziadów”. Widzimy w niej księdza Piotra którymodli się leżąc krzyżem na podłodze w swojej celi. W modlitwie wyraża swoją pokorę.Bóg zsyła na niego widzenie, w którym Polska porównana jest do cierpiącego Chrystusa skazanego na śmierć przez cara-Heroda. Droga krzyżowa jawi się bernardynowi jako szlaki na północ, na Syberię, gdzie wywożona jest polska młodzież. Chrystus (Polska) jest ciągnięty przez ludy Europy przed sędziego Gala (Francję) i zostaje skazany na śmierć. Potem ks. Piotr widzi krzyż wielki na całą Europę wykonany z trzech rodzajów drewna (trzech zaborców). Na nim zaś wisi ukrzyżowany Chrystus, którego Austriak poi octem a Prusak żółcią, aby zadać mu dodatkowe cierpienie, a Moskal przebija włócznią bok skazańca – jednak nie jest świadomy co robi i zostaje przepowiedziane jego nawrócenie. Chrystus umiera, lecz natychmiast rozlega się wielkanocne „Alleluja!” a Zmartwychwstały unosi się do nieba – jest to przepowiednia odrodzenia Polski.Następna część widzenia opowiada o wybawicielu Polaków , był on już wspomniany na początku widzenia jako wskrzesiciel narodu „z matki obcej, krew jego dawne bohatery / A imię jego będzie czterdzieści i cztery”.
Teraz jest przedstawiony jako niewidomy straszny mężczyzna o trzech obliczach pod którego stopami są trzy korony a nad nim rozpięta jak baldachim księga. Nazwany jest „ludem ludów”. Rozlega się wołanie: „sława!” i na tym wizja się kończy.Widzenie księdza Piotra to jeden z najważniejszych tekstów polskiego romantyzmu. Wyraża on ideę mesjanizmu polskiego – wiary w to, że cierpienie narodu polskiego ma ważne miejsce w bożym planie i że tak jak cierpienie Chrystusa będzie zbawienne dla ludów Europy. Według widzenia Polska zmartwychwstanie – odrodzi się jako nowe, potężne państwo. A doprowadzić ma do tego tajemniczy wybawca o symbolicznym imieniu „czterdzieści i cztery” – według interpretacji kabalistycznej (Mickiewicz interesował się żydowskim mistycyzmem) oznacza prawdopodobnie imię „Adam”. Warto pamiętać, że jest to jedno z imion, którymi nazywa się Konrad w Wielkiej Improwizacji.
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    na podstawie załaczonego fragmętu widzenie ksiedza piotra oraz znajomosci lll cz dziadów omów zjawiski polskiego romantycznego nesenizmu Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.