Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Dziady cz. II - cechy romantyzmu w utworze

Dziady cz. II - cechy romantyzmu w utworze

książki Streszczenie   według:Tyris     Autor : Adam Mickiewicz
ª
 
Romantyzm to prąd ideowy (a także okres literacki) stojący w opozycji do wartości wyznawanych w klasycyzmie. A zatem w II cz. „Dziadów” mamy: 1. Ludowość – Święto „dziadów” wywodziło się jeszcze z czasów pogańskich a obchodzono je na terenach Litwy, Prus i Kurlandii. Ludowość to jedna z najważniejszych cech w utworach romantycznych. 2.Elementy fantastyczne (nadnaturalne) – duchy. 3.Sceny zbiorowe – w utworze występuje wiele wieśniaków i wieśniaczek - chór. (Według zasad dramatu starożytnego na scenie nie mogło występować więcej niż 3 osoby). 4.Otwarta kompozycja – brak jednoznacznego zakończenia akcji, utwór kończy się na tym, że tajemniczy duch idzie za jedną z wiejskich dziewczyn. Nie wiemy, co było dalej. Przydatne informacje o romantyzmie: W Europie ten kierunek w sztuce i literaturze panował od Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789) do Wiosny Ludów (1848). W Polsce od wydania przez Mickiewicza I tomu "Poezyj" (1822) do Powstania Styczniowego (1863). Najważniejsze wartości wyznawane przez romantyków to: spontaniczność, indywidualizm, wolność. Duże znaczenie miało też poznawanie świata przez uczucia i w sposoby irracjonalne (wizje, sny itp). Bohaterowie romantyczni buntowali się, byli wyobcowani wobec świata i innych ludzi (zobacz w moich streszczeniach: Wielka Improwizacja Konrada z III cz. "Dziadów"). Na ziemiach polskich bardzo ważne były wątki patriotyczne w tym mesjanizm polski (zobacz: "widzenie księdza Piotra" oraz "Dziady cz. III - Przedmowa".)
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.