Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Chłopi i inteligencja w "Weselu"

Chłopi i inteligencja w "Weselu"

książki Streszczenie   według:Prezess     Autor : Stanisław Wyspiański
ª
 
Wzajemny stosunek chłopów i inteligencji Wyspiański uważał za problem złożony. Po pierwsze stwierdził – świadczą o tym rozmowy Radczyni z Kliminą, Radczyni z Panną Młodą, Czepca z Poetą i Dziennikarza z Czepcem – całkowity niemal brak zrozumienia przez inteligencję istoty współczesnej wsi, istoty przeobrażeń świadomości chłopów, ich ambicji i możliwości. Niezrozumienie wsi przez inteligencję wynika w dużym stopniu z tego, że przechowuje ona jej obraz z odległej przeszłości, taki który już w żadnym niemal szczególe nie pokrywa się z rzeczywistością. Ten tradycyjny obraz wsi pokrywa się z rzeczywistością. Ten tradycyjny obraz wsi, jaki pielęgnuje inteligencja, jest wyrazem jej konserwatyzmu: tak chcieliby, aby wieś wyglądała – boją się dopuścić do swej świadomości, że wygląda już zupełnie inaczej. W marzeniu Dziennikarza tkwi model wsi spokojnej, cichej, do której nie dociera zgiełk świata, która nie interesuje się sprawami polityki. A przecież ludzie z Bronowic chcą brać udział w życiu politycznym, zajmują się światem i jego sprawami. Dziennikarz nie chce dostrzeć tych faktów, poniewż przeczą one zakorzenionemu w jego wyobraźni obrazowi wsi sielankowej. Następuje więc zderzenie się dwóch postaw: - chłopskiej – domagającej się udziału w życiu społecznym i politycznym. Potrzebują przywódcy, są porywczy ale mają dobre chęci; - konserwatywnej postawy inteligenckiej – anachronicznej, trochę biernej, niezdecydowanej, skłonnej bronić martwej tradycji. Żyją w marzeniach, nie chcą żadnych zmian.
Opublikowano dnia: 12 listopada, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    jakie cechy miała polska inteligencja przykłady? Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.