Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Raj utracony

artykułu Streszczenie   według:burbulas     Autor : Milton John
ª
 
Raj utracony (1667), epos Johna Miltona, nawiązujący do biblijnego motywu wygnania Adama i Ewy z raju. Poeta przedstawia zbuntowanych aniołów, Szatana i jego zastępy, ukazuje narodziny zła: z najgłębszych czeluści powstają strąceni z niebios buntownicy, aby sposobić się do odwetu. Szatan przekracza bramy piekieł i zakrada się do raju, przybrawszy postać anioła. Wodzi na pokuszenie Ewę, dążąc do zemsty na Najwyższym za doznane „krzywdy”. Mimo przestróg Gabriela ludzie popełniają grzech pierworodny. Szatan triumfuje, Bóg zaś śle archanioła Michała, aby wygnał ludzi z raju, ale przedtem przedstawił Adamowi przyszłe losy świata. Wygnańcy, mimo popełnionego grzechu nieposłuszeństwa, odczuwają radość — naruszona została bowiem ich wewnętrzna harmonia między uczuciem a rozumem, górę wzięły niekontrolowane namiętności. Pierwsi krytycy dostrzegli, że Raj zawiera ortodoksyjną wykładnię przekazu biblijnego, wyrażając przy tym niewiarę w moralne siły człowieka. Ale niepokoiła ich postać upadłego Księcia Aniołów, przez romantyków uznana za pierwowzór buntowników, niepogodzonych z przemocą. Wysnuwano nawet wniosek, że Milton ulokował bezwiednie więcej sympatii po stronie Szatana, niż po stronie wysłanników Nieba i samego Najwyższego. Spory na ten temat toczą się do dziś, podobnie jak polemiki na temat kształtu artystycznego dzieła. Milton narzucił bowiem swoim następcom zrytmizowany biały wiersz jako formę wypowiedzi w poematach. Szczególnym walorem jego poezji jest muzyczność, niezwykłe efekty brzmieniowe, bogate słownictwo. To zawsze budziło podziw — niezależnie od sporów co do wartości poematu i osoby twórcy, nazywanego przez przeciwników „potworem ogromnie wstrętnym”.
Opublikowano dnia: 23 marca, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika burbulas

More
X

.